ایده های تولید و اجرای تبلیغات

سررسید ارگانایزر با ماشین حساب

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

مدتی پس از تاسیس تقویم و نامگذاری ماه ها، برای روز های تقویم نیز نام هایی انتخاب شد. جشن های فصلی که در روز و ماه هم نام برگزار می شدند، جشن هایی مانند فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان ، شب چله و... از رسوم کهن ایرانی است که ریشه در تقویم دارد. مورخان گاه شماری یا همان تقویم پیش از دوران هخامنشی را با استناد به نقوش مهره ها ، الواح بازمانده و آثار هنری متعلق به اقوام کهن ایرانی درک می کنند. لطفا به سایت شرکت تبلیغاتی طرح هرم سری بزنید و از سررسیدهای ما دیدن کنید.

سررسید ارگانایزر با ماشین حساب

تبلیغ با سررسید:

تبلیغ غیر مستقیم در اثر بخشی تبلیغ و هزینه های ناشی از آن  موثر است. تبلیغات با سررسید به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم ، در صفحات آن، باعث جذابیت این وسیله ی تبلیغاتی شده است. مشتریان را باید در کالا درگیر کرد. درگیری در کالا، یعنی چگونه در زندگی مردم جای گرفته است؟ منظور از درگیری کالا به بیان دیگر، پیچیدگی مربوط به میزان پردازش دقیق و توجه اختصاص یافته به پیام های تبلیغ است چون درگیری کالا پردازش، نگهداری و باز اوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد و هرچقدر درگیری بیشتر باشد افراد برای پردازش محرک تبلیغ انگیزه بیشتری دارند.

وقتی درگیری کالا کم است، مصرف کنندگان ادعاهای متنی تبلیغ مثل توصیف ویژگی های کالا را مورد بررسی قرار نمی دهند اما بالعکس وقتی درگیری کالایی زیاد باشد، مشتریان به شکل فعالانه تبلیغ را پردازش و زمان و تلاش بیشتری را صرف تمرکز بر روی تبلیغ می کنند. توجه به نوع تبلیغ (اعم از کالا یا خدمات، آگهی های خدمات عمومی، تبلیغات موضوعی، تبلیغات صنفی و...) و چگونگی بهره گیری از آن در سررسید عملی است که باید هوشمندانه صورت پذیرد. مقالات مرتبط : سررسیدهای هنری

سررسید ارگانایزر با ماشین حساب

سررسید ارگانایزر با ماشین حساب:

در هر شغل و حرفه ای که فعالیت داشته باشید، استفاده از ماشین حساب امری ضروری است. ماشین حساب باعث سهولت و سرعت در محاسبات ساده تا پیچیده می شود. تعبیه ی مکانی در سررسید (معمولا در انتهای آن) برای افزودن ابزار و امکانات جانبی، مانند ماشین حساب، جا کارتی، خط کش، خودنویس، روان نویس و ... متداول می باشد. دانشجویان، مهندسین، حسابداران، اقتصاد دانان، مدیران و ... از مخاطبان گروه هدف هستند.

هزینه کم، صرفه جویی در زمان و تضمین کیفیت سررسید های چاپ شده توسط شرکت های تبلیغاتی در چاپ و طراحی سررسید(نمونه کارها) بسیار حائز اهمیت است. سررسید مدیریتی یا سررسید ارگانایزر و یا سررسید ارگانایزر نفیس با ماشین حساب ، نوعی از سررسید با قیمت بالاتر نسبت به انواع سررسید می باشد. سررسید های ارگانایزر چهار تکه و دارای لت اضافی (قفل، زبانه، آهنربا، گیره و ...) بوده که قابل تغییر می باشد.

سررسید ارگانایزر با ماشین حساب