ایده های تولید و اجرای تبلیغات

راه های افزایش درآمد از طریق تبلیغات

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تبلیغات خود راهی است برای افزودن مشتری . مشتریان همان تقاضا کنندگان محصول یا خدمات ما هستند. طبق اصول بنیادی علم اقتصاد ، مدلی با عنوان عرضه و تقاضا برای بازارهای رقابتی موجود است . در شرایط کنونی، رقابت شرکت ها بر سر افزایش تعداد مشتریان و بالابردن قیمت ها است . افزایش تعداد مشتریان موجب فروش بیشتر و کسب سود خواهد شد و به پابرجا ماندن و استمرار فعالیت شرکت می انجامد . بدون کسب درآمد مناسب شرکت ها ورشکسته شده یا به نقطه ی سر به سر هزینه های خود می رسند .

راه های افزایش درآمد از طریق تبلیغات

کسب درآمد از طریق تبلیغات سنتی :

نصب بنر، سردر، چاپ و توزیع کاتالوگ و بوروشور، شرکت در همایش ها ، نمایشگاه ها ، کنفرانس ها ، کارت ویزیت ، هدایای تبلیغاتی و ابزارهایی از این دست جزو روش های سنتی یا قدیمی تبلیغات هستند . این روش ها به واسطه زمان و افزایش تجربیات کارشناسان و مدیران بازاریابی و فروش ، از پایه ای ترین روش های تبلیغات هستند . هر شرکت تبلیغ کننده با توجه به نوع محصول خویش اقدام به استفاده از روشی می نماید که در عین مقرون به صرفه بودن ، بیشترین عایدی را به سازمان انتقال دهد .

راه های افزایش درآمد از طریق تبلیغات

کسب درآمد از طریق تبلیغات مدرن :

استفاده از وب سایت ها ، شبکه های اینترنتی ، ایمیل ، بهینه سازی و تولید محتوا ، نوعی بازاریابی اینترنتی یا آنلاین است . تبلیغات مدرن ، نسبت به تبلیغات سنتی کم هزینه تر ، ماندگار تر و در برگیرنده گستره وسیعی از مشتریان احتمالی خواهد بود .

وب سایت ها به کارت ویزیت آنلاین و ابزار کسب و کار سازمان ها تبدیل شده اند . با افزایش استفاده از اینترنت در کشور ما آینده ی تبلیغات آنلاین (مدرن) ، رو به گسترش است و در آینده ای نه چندان دور شاهد عملی شدن تئوری اینترنت اشیا خواهیم بود .

راه های افزایش درآمد از طریق تبلیغات

تلفیق روش های تبلیغاتی ؟

اکنون مدیران بازاریابی و تبلیغات به این نتیجه رسیده اند که استفاده از یک روش تبلیغاتی منحصرا، مفید و تاثیر گذار نخواهد بود ، انتظارات مشتریان رو به افزایش است و گاها استفاده از روش های ابتدایی تبلیغات ، موجب برداشت های نادرست از سازمان خواهد شد . لذا کسب سود سازمانی تنها از تبلیغات حاصل نمی شود، بلکه ناشی از اندیشه های سازمانی و راهبردهایی است که یک سازمان برای رقابت در بازار کنونی ، اتخاذ می کند . شرکت ها نباید به دنبال سود مقطعی حاصل از تبلیغات باشند ، بلکه با به روز رسانی شیوه و رسانه های تبلیغاتی خویش ، مشتریان را به سمت استفاده از کالا و خدمات خویش سوق دهند .

راه های افزایش درآمد از طریق تبلیغات