ایده های تولید و اجرای تبلیغات

قبض، رسید و فیش

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

 فیش ها در فروشگاه ها، رستوران ها، داروخانه ها، تاکسی سرویس ها و پیک های موتوری، دستگاه های نوبت دهی و سینماها ،(ATM) ، دستگاه های خود پرداز بانک ها استفاده می شود.  قبض یا فیش رسید مبالغ پرداختی ، بابت خرید و یا دریافت خدمات می باشد . چاپ فیش ها نیازمند دستگاه های چاپ قوی و حرفه ای می باشد . انواع دستگاه های چاپ آن نیز در بازار موجود است . اما صرف داشتن دستگاه موثر نخواهد بود ، همان گونه که صرف داشتن یک قلم برای نوشتن کافی نیست و مستلزم وجود دانش و مهارت می باشد ؛ حرفه ی طراحی و چاپ فیش ،( قبض یا رسید) نیازمند طراحی ، در دسترس بودن مهارت صفحه آرایی حرفه ای و تجربه های موفق گذشته است.
قبض، رسید و فیش

فیش ها ، اقلام دفتری و سند حسابداری

معادله حسابداری دارای دو قسمت بدهکاران و بستانکاران می باشند . تمامی اطلاعات می بایست در دفاتر حسابداری شرکت ها ذخیره گردند . اسناد حسابداری یا فیش ها که رسید های مالی می باشند ، می بایست در دفاتر حسابداری ضمیمه گردند تا در انتهای دوره مالی سازمان ، شرکت یا کسب و کار توسط کارشناسان امور مالیاتی و حسابرسان مورد تایید و ارزیابی قرار گیرند . بنابر این فیش ها سهم مهمی را در گزارشات مالی بازی می کنند.

 

 قبض یا رسید

قبض ها شامل : شماره سریال ، تاریخ ، توضیحات فیش ، نام پرداخت کننده ، نام گیرنده ، مبلغ دریافتی ، امضا و مهر دریافت کننده می باشند . فیش های پرفراژ ، فیش های تک برگ دو قسمتی می باشند که یک طرف آن مربوط به فرد گیرنده و طرف دیگر مربوط به مشتری یا پرداخت کننده مبلغ است .  معمولا قسمت گیرنده کوچک و با منگنه به هم چسبیده است و قسمت مربوط به مشتری با پرفراژ قابل جداسازی آسان است .

قبض، رسید و فیش

چه مواردی از فیش ها قابل سفارش است ؟

فیش ها به دو صورت استاندارد و سفارشی ، قابل دریافت هستند . که فیش های سفارشی را می توان با توجه به نیاز و درخواست مشتری ، طراحی ، چاپ و در اختیار وی قرار داد. ابعاد فیش ، تعداد رنگ چاپی بر روی فیش ، تعداد سفارش ، نوع کاغذ ، تک رو یا دو رو بودن ، تک برگی یا دو برگی یا سه برگی ، نحوه پرفراژ ، چگونگی شماره گذاری ، جلد فیش و ... قابل سفارش می باشد .

قبض، رسید و فیش