طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

اوراق اداری چیست ؟

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

اگر با ادارات و شرکت ها سر و کار داشته باشید حتما به برگه هایی نیاز خواهید داشت تا نامه ها ، یادداشت ها ، مکاتبات ، گزارش ها و ... را نوشته ، چاپ و ارسال نمایید . به این دسته از برگه ها اوراق اداری می گویند . اوراق اداری با توجه به اهداف سازمان و نوع کاربردشان طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند . این اوراق به جای نوشتن دستی ، تایپ مجدد و اضافه کاری در برگه هایی استاندارد به کار می روند

اوراق اداری

اوراق اداری شامل چه مواردی هستند ؟

طراحی اوراق اداری

اوراق اداری شامل سربرگ ها ، کارت ویزیت ، پاکت نامه و مواردی از این دست هستند . برگه های یادداشت و چک نویس نیز از نواحی پرت (اضافی) سایر اوراق به منظور جلوگیری از دور ریز و کاهش هزینه ها ، جزء اوراق اداری به حساب می آیند . سربرگ ها جهت مکاتبات اداری ، کارت ویزیت به منظور تبادل اطلاعات لازم و مختصر در ارتباط دو طرفه و پاکت نامه به منظور ارسال مکاتبات اداری به سازمان های دیگر به کار می رود . لازم به ذکر است که اوراق اداری پایه ی طراحی ست های اداری می باشد . اگر این اوراق با دقت طراحی نشوند ، برای طراحی ست های اداری خود نیاز به دوباره کاری خواهید داشت .

چه  کسانی باید اوراق را طراحی کنند ؟ آیا من هم می توانم ؟

طراحان اوراق بایستی دارای تجربه کافی و آشنایی با دانش روز و حتی شناخت سازمان ها داشته باشند تا سازمان ها را در دستیابی به اهدافشان یاری دهند . سازمان های امروزی نیازمند مکاتبات گسترده با سازمان های بیرونی و یا ارتباطات با دنیا هستند . اگر طراحی ها با استاندارد های روز دنیا منطبق نباشد ، باعث بروز سوء تفاهم و برداشت های نادرست و نابه جا خواهد شد . گذاشتن عکس ، جای تمبر ، لوگوی سازمان ، شماره تلفن ها ، آدرس و مواردی از این قبیل ، همه و همه باید منطبق با استانداردهای طراحی باشند .

هرچه این اوراق با اصول صفحه آرایی منطبق تر و از منظر گرافیکی زیباتر باشند توجه بیننده به مطالب موجود جلب و اثر گذاری آن ها افزایش خواهند یافت بنابراین طراحی این اوراق امری تخصصی و نیازمند دانشی به روز است.