طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

چاپ دیجیتال بروشور

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

در قرن کنونی دامنه استفاده از کاغذ و مقوا به حدی گسترش یافته که در مقیاس وسیع و در کاربرد های مختلف از آن استفاده می کنند. کاغذ و مقوا به دلیل ویژگی های فیزیکی از اهمیت ویژه ای در صنعت طراحی و چاپ برخوردارند. اگر چه ابزارهای تبلیغی گوناگونی برای ترویج محصولات موجود است اما با این حال تبلیغات کاغذی به علت ملموس بودن و قابلیت در دسترس پذیری بالا، از محبوبیت خاصی برخوردارند.

چاپ دیجیتال بروشور

صنعت چاپ و تبلیغ با بروشور:

بروشورها با اهداف گوناگونی چاپ و در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. بروشورهای علمی، آموزشی، خبری و تبلیغی از انواع بروشور ها هستند که در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در طرح تبلیغی با استفاده از بروشور، به مواردی همچون سن مخاطبان، سطح تحصیلات، بازار مورد مطالعه، بازار فروش، نقش کارشناسان تبلیغ در اثربخشی بروشور، عومل درون و برون سازمانی و ... مورد توجه قرار می گیرد و سپس طرح پیشنهادی برای ارائه اولیه به سفارش دهنده ارائه شده و پس از تایید طرح، عملیات چاپ آغاز می شود. یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کیفیت چاپ بروشور، دانسیته چاپ می باشد. علاوه بر تاثیر خواص مرکب و کاغذ بر کیفیت چاپ، شاخص دانسیته چاپ نیز نشان دهنده بیشترین میزان جذب نور توسط سطح چاپی می باشد که به نوبه ی خود تاثیر بسزایی در ارزیابی کیفیت چاپ دارد.

چاپ دیجیتال بروشور

چاپ دیجیتال بروشور:

نوع دستگاه چاپی در کیفیت چاپ موثر است. در حال حاضر ، می توان به دستگاه چاپ دیجیتال به عنوان دستگاه های با کیفیت عالی چاپ اشاره نمود که بروشورهایی با کیفیت بالا راچاپ و در اختیار مشتریان قرار می دهد. لازم به تاکید است که چاپی با کیفیت تر و مطلوب تر است که بیشترین میزان جذب نور را داشته باشد و تصویر پرتر و به اصطلاح سیاه تری از خود بر جای گذارد. منظور از سیاه تر ، رنگ سیاه نیست بلکه پرتر بودن آن منطقه از سطح چاپی از مرکب بر روی کاغذ بروشور است. سطوح زبر کاغذ در چاپ بروشور، رشد نقطه بیشتری دارد و باعث کاهش کیفیت چاپ می شود و آنیلوکس های با تعداد خطوط بیشتر در کنار کلیشه های تهیه شده به روش دیجیتال و همراه با مرکب های با قدرت رنگی زیاد باعث می شوند تا چاپی تمیز تر و واضح تر در چاپ بروشور حاصل گردد.  در موقع روی هم خوردن رنگ ها، رنگ آبی به علت قدرت پوشش زیاد باید در مرحله ی آخر چاپ شود و رنگ زرد باید قبل از سایر رنگ ها چاپ شود که این نوع امکانات در دستگاه های چاپ دیجیتال به آسانی امکان پذیر است.