طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

طراحی لوگو خلاقانه

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

خلاقیت یا آفرینندگی، کشف ایده ها، مفاهیم، آمیختن ایده ها با مفاهیم موجود است که توسط بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می شود. در واقع خلاقیت به معنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید است که برخی هم آن را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها تعبیر کرده اند. خلاقیت برای تمامی عرصه های زندگی و سلامت فکر و روح انسان، سلامت اجتماعی، بهبود حل تعارض و کاهش خشونت، خنثی سازی موقعیت های بالقوه خشونت آمیز، رضایت، مقابله با مشکلات جدی، حل مسائل پیچیده، موفقیت، کیفیت، کارایی و اثربخشی، بهینه سازی و ارتقای عملکرد سازمان، گسترش فرصت ها و بهبود و توسعه تمامی فعالیت ها در زندگی روزمره برای همه افراد، گروه ها و سازمان ها حیاتی است.

طراحی لوگو خلاقانه

طراحی لوگو و بازاریابی:

مدیران بازاریابی سازمان ها ناگزیرند در تعیین راهبرد ها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی را در نظر بگیرند. بازایابی و تبلیغات با زندگی روزمره انسان در ارتباط است. انسان ها با نیاز های بیشماری در زندگی روبه رو هستند و این نیاز ها انسان را به تلاش و تکاپو وادار می کنند و بازاریابی و تبلیغات سعی دارد با کمترین تلاش این نیاز ها را برطرف سازد. تصور عموم از بازاریابی و تبلیغات، تلاش برای یافتن مشتری بیشتر است. هر سازمان دارای مشتریان و طرفداران خاصی برای کالاها و خدمات خود است. سازمان ها با طراحی لوگوی سازمانی، اقدام به معرفی خود می کنند. لوگو با تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و مهار برنامه های بازاریابی طراحی می شود.

 

طراحی لوگو خلاقانه:

برای طراحی لوگویی خلاقانه ، استفاده از فنون خلاقیت می تواند راهگشا باشد. فنون خلاقیت شامل یادداشت برداری، انتخاب زمان مناسب، انتخاب مکان مناسب با تقویت حس کنجکاوی، تحلیل شبکه یا ارتباط اجباری،طوفان مستقیم، فن گوردون یا هم اندیشی رقابتی مستقیم و ... می باشند.

طراحی لوگو خلاقانه

 هر یک از این فنون براساس تعامل مستقیم و غیر مستقیم میان بازاریاب و طراحان لوگو بنا نهاده شده چرا که آن ها با عملکرد خود می توانند باعث ایجاد و یا مانع بروز خلاقیت در طراحی شوند. خلاقیت امری انحصاری است و حاصل تلاش فردی و و تنها یک موقعیت یا مسئله عمومی نیست. از این رو طراح لوگو امکان دارد که چیزی را خلق کند که قبلا هیچ گونه سابقه ی ذهنی از آن نداشته باشد. طراح خلاق تمایل دارد که طرح مختلفی ایجاد کند هرچند در ظاهر بیش از یک طرح بیشتر برای آن وجود نداشته باشد.