طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

طراحی لوگو تایپوگرافی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

همانطور که افراد با نامگذاری شناخته می شوند، اجسام نیز با نشانه گذاری از یکدیگر تفکیک می شوند. وقتی در کسب و کار ، صحبت از شخص می شود، با دو نوع اشخاص حقیقی و حقوقی سرو کار داریم. اشخاص حقیقی شامل یک فرد و اشخاص حقوقی شامل چندین فرد و کل سازمان می شوند. برای ایجاد تمایزو نامگذاری بین اشخاص حقیقی، نیازمند یک نام و نشان تجاری هستیم . لوگو به عنوان نشان تجاری سازمانی، نماد سازمانی و اغلب اوقات نماد تبلیغاتی شرکت به کار می رود .

طراحی لوگو تایپوگرافی

تایپوگرافی چیست ؟

تایپو گرافی یا خط نگاره ، خط نگاری ،  کالیگرافی و طراحی حروف مترادف یکدیگر بوده به معنی چیدمان تایپ، چگونگی پردازش متن و طرح ریزی تایپ برای ایجاد یک زبان تصویری است. بسیاری از افراد تایپو گرافی را طراحی و خوشنویسی یکسان می پندارند اما تایپو گرافی شامل فعالیت هایی مانند اجزای متن، اندازه، فاصله حروف، شکل حروف، فاصله خط، پاراگراف بندی و ... می باشد.

طراحی لوگو تایپوگرافی

در تایپو گرافی، مفاهیم و محتوای مورد نظر طراح با توجه به اصول خط نگاری و در برخی مواقع با تکیه بر روانشناسی خط ، منتقل می شود. تاریخ خط و خط نگاری نیزدر ایران به دوره هخامنشیان و خط میخی برمی گردد. خط میخی تلفیقی از خطوط افقی و عمودی و کسره داربوده  که بالای آن پهن‌تر و پایین آن باریک‌ تر و بشکل میخ است. هم اکنون نیز هنر تایپو گرافی ایرانی با تکیه بر پیشینه ی تاریخی و فرهنگی خود مانند خط نستعلیق و بهره برداری از فنون تایپو گرافی غربی در حال تغییر و تحول است.

 

طراحی لوگو تایپوگرافی یا لوگوی نوشتاری:

استفاده از نام موسسه یا شرکت در طراحی لوگو، با عنوان لوگوی تایپوگرافی مطرح می شود. در حال حاضر هیچ تکنیکی طراحی همانند تایپو گرافی در طراحی لوگو، قادر به تاثیر گذاری نبوده و از محبوبیت زیادی برخوردار نیستند. موارد استفاده از لوگو تایپو گرافی یا به احتصار لوگو تایپ،  به شرکت محدود نبوده و قابل استفاده در پوستر، تیتراژ فیلم، طراحی جلد کتاب سازمانی و... می باشد. ایده های مختلفی برای طراحی لوگو تایپو گرافی وجود دارد . استفاده از نام کامل شرکت یا سازمان ‹طراحی لوگو تایپ›، استفاده از حرف اول نام سازمانی ‹مونوگرام› و بهره برداری از نام اختصاری شرکت ، در طراحی لوگو تایپو گرافی مورد استفاده قرار می گیرد. لوگو تایپ طراحی شده باید خوانا، واضح، کوتاه، ساده ، جذاب و بیانگر اهداف شرکت بوده و به سادگی در ذهن باقی بماند.

طراحی لوگو تایپوگرافی