طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

ابزار طراحی خط کش اشل

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

مقیاس بندی به معنی کوچک کردن اندازه واقعی به منظور ترسیم طول اندازه گیری شده به طول واقعی روی زمین . از مقیاس در علوم مکانیک، الکترونیک ، معماری، شهر سازی ، زمین شناسی و ... استفاده می شود . معماران برای تعیین مقیاس و نقشه کشی از خط کشی به نام اشل استفاده می کنند .

طراحی و چاپ اشل

اشل ابزاری برای معماری و نقشه کشی :

به منظور انجام هر کاری به ابزار مخصوص آن نیاز است . پزشکان از تجهیزات پزشکی ، مدیران از انسان ها و منابع مالی ، مهندسان از ابزار و تجهیزات مربوط به رشته خود ، فروشندگان از هنر فروش و بازاریابی،  خیاطان و طراحان لباس از ابزار اندازه گیری دقیق و ... استفاده می کنند . یک معمار نیز بنا به ضرورت کار خویش به ابزار هایی همچون : یك سطح مسطح یا یك خط‌كش موازی  ، كاغذ رسم ، چسب کالک ، یك مداد و یك تراش ، پرگار ، خط‌كش روی میز ، ماژیک ، دفتر اسكیس و اشل استفاده می نماید .

طراحی و چاپ اشل

اشل معماری چیست ؟

یک معمار برای تغییر مقیاس می بایست دو مورد را در نظر داشته باشد . یکی استفاده از خط کش اشل و دیگری این است که مقیاس نقشه موجود و مقیاس نقشه نهایی بر روی اشل وجود داشته باشد . خط کش وسیله ای است که با آن می توان خطوط را در اندازه هایی استاندارد ترسیم نمود . اما خط کش اشل (که به خط کش معماری مشهور است) ، نوعی خط کش سه وجهی است در مقیاس های مختلف است . مقیاس های متداول معماران ۱:۱۰ ، ۱:۲۰ ، ۱:۵۰ ، ۱:۱۰۰ ، ۱:۱۵۰ ، ۱:۲۰۰ ، ۱:۲۵۰ ، ۱:۵۰۰ و ۱:۱۰۰۰ می باشند که با استفاده از اشل تبدیل مقیاس ها و نقشه کشی به راحتی امکان پذیر است .

طراحی و چاپ اشل

اشل خیاطی چیست ؟

نوع دیگری از خط کش های اندازه گیری ، مربوط به هنر خیاطی و طراحی لباس است . طراحان لباس با استفاده از اشل خیاطی ، نسبت به اندازه گیری و طراحی های دقیق اقدام می کنند .

طراحی و چاپ اشل

طراحی و چاپ با اشل :

طراحی و چاپ بر روی هر وسیله و توسط هر رشته ای صورت پذیرد ، نیازمند تبدیل مقیاس و اندازه گیری دقیق است . بار ها پیش آمده که بر اثر یک خطای اندازه گیری کوچک خسارات جبران ناپذیری بر فرد وارد شده و یا باعث اضافه کاری و اتلاف وقت خواهد شد . استفاده از اشل در طراحی و چاپ تنها با آگاهی از دانش تخصصی آن رشته امکان پذیر است .