طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

تبلیغات و تاثیر آن در دیده شدن

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

کلام ، تصویر و موسیقی سه رکن متقاعد سازی در تبلیغات است . عناصر تصویری از ظرفیتی متفاوت تر برخوردارند . یکی از هدف های اصلی برای استفاده از تصویر در تبلیغات ، ایجاد واکنش و برانگیختن مخاطبان است . هدف تصاویر تبلیغاتی ، علاوه بر جذب مخاطبان ، ایجاد رفتار خرید و متقاعد ساختن در آن ها است . به هر حال خرید ، فرآیندی زمانبر است چه برای مشتری و چه برای فروشنده .

تبلیغات و تاثیر آن در دیده شدن

ارتباط محصول با تبلیغ :

در تبلیغات بصری می توان بین محصول (خدمت) ارتباطی آشکار یا پنهان را برقرار نمود . ارکان تصویری شامل : عکس ، نقاشی یا تصویر سازی ، نوشته (متن) ، رنگ و ... می باشد. استفاده هوشمندانه از ارکان تصویر حس هیجان را در بینندگان برمی انگیزد و موجب ایجاد رفتار مطلوب خواهد شد . تبلیغات بصری با توجه به تنوع فرهنگ و اقلیم در کشور ، قادر است تا مفهوم مشترکی را در بین بینندگان منتقل کند . همچنین برای صاحبان کسب و کار بین المللی ، استفاده از تبلیغات دیداری به موجب تاثیرگذاری ، تاکید بیشتری می گردد . تصاویر ، حس اطمینان را در بین مشتریان احتمالی ایجاد کرده و محصول (خدمت) را برای آن ها ملموس تر می سازد .

تبلیغات و تاثیر آن در دیده شدن

جذب مخاطبان با تبلیغات :

تبلیغات می بایست بر اساس فرهنگ ساکنان یا مخاطبان انجام شود . در غیر این صورت به جای تاثیر گذاری مفید ، اثری مخرب بر فروش محصولات خواهد داشت . گاهی استفاده از یک رنگ ، نوشته یا عکس موجب توهین یا ایجاد حس احترام خواهد شد . بنابر این استفاده از فنون روانشناسی و شناسایی سلیقه و عقاید مخاطبان در کنار رسانه های تبلیغاتی موثر خواهد بود .

تبلیغات و تاثیر آن در دیده شدن

نمایش محصولات با تبلیغات :

محصولات ، بدون نمایش و اعلام توسط صاحبان کسب و کار، به مخاطبان شناسانده نخواهد شد . انتظار برای فروش و کسب سود بیشتر ، با استقرار در یک محل خاص و بدون آگهی و تبلیغات امری بی فایده است . چرا که مشتریان دیگر به دنبال شما نخواهند آمد . رقبا ، با استفاده از فنون و تکنیک های مختلف ، سعی در جذب و نگهداری مشتریان خود و حتی مشتریان شما هستند . با تبلیغات شما و محصولاتتان ، توسط مخاطبان دیده می شود . هرچه قدر تبلیغات هدفمند تر و آگاهانه تر صورت پذیرد ، پذیرش آن از سوی مشتریان احتمالی راحت تر صورت می پذیرد . در حال حاضر ، تبلیغات تصویری از سوی اغلب صاحبان سرمایه ، مورد استقبال قرار گرفته است . اما به مدیران توصیه می شود که هر یک از انواع تبلیغات را با محتوای مناسب ، به بخش متناسب بازار هدف خویش اختصاص دهند .

تبلیغات و تاثیر آن در دیده شدن