ست اداری

چاپ و تولید ست اداری چاپ پنج رنگ

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

چاپ و تولید ست اداری چاپ پنج رنگ

اهمیت رنگ در چاپ و تولید

معانی نمادین رنگ ها و بازشناسی ویژگی های آن ها به پیشینه ی فرهنگی و باور های دیرینه ی ملت های مختلف باز می گردد. با این همه در بسیاری از اوقات نیز در پیوند با یک رنگ از سوی ملت های مختلف، دریافت های همسان دیده می شود چرا که از منظر روانشناسی، به گونه ای عمیق و فراگیر، برای رنگ ها ویژگی های مشخصی شمرده می شود. عنصر رنگ از عناصری است که از طریق آن می توان بسیاری از سلیقه ها، باور ها، آرزو ها و خواسته های آدمیان را شناخت. از دیدگاه روانشناسان، انتخاب هر یک بیان کننده ی شخصیت افراد و یا سازمان های به کار برنده ی رنگ خاص است. البته در گذشته رنگ ها ثابت بوده اند، یعنی چون رنگ تازه ای کمتر در زندگی و مواد موجود در زندگی ظاهر می شده است، اهل زبان در مورد رنگ ها نیاز به توسعه ی لغوی احساس نمی کرده اند. اگر به اشعار جاهلی عرب نگاهی بیاندازید خواهید دید که تنوع رنگ زیادی وجود نداشته است و به ندرت از انگشتان یک دست تجاوز می کند. در اصل در گذشته رنگ های اصلی سیاه، سفید، زرد، خاکستری و قرمز رنگ بوده اند. اما بر اثر گذشت زمان همان طور که در نوع خوراک، پوشاک و معماری تنوع قابل ملاحظه ای رخ داد، در مورد رنگ ها نیز تنوع به وجود آمد. رنگ ها به طور کلی به شش رنگ اصلی تقسیم می شوند: سیاه، سفید، قرمز، سبز، زرد و آبی. این گروه از رنگ ها، رنگ های اصلی قلمداد می شوند و رنگ های دیگر، در زیر مجموعه ی رنگ های اصلی قرار می گیرند. بنابر این این نتیجه را می توان گرفت اگر چه رنگ ها از بدو به وجود آمدن انسان ها وجود داشته اند، اما استفاده و تولید رنگ در 100 سال خیر صورت گرفته است. زندگی انسان همیشه با دنیای رنگ عجین بوده، حضور رنگ در نقش ها، لباس ها و حتی نوشته ها علاوه بر این که موضوعیت رنگ را در زندگی او آشکار می کند، بلکه فراتر از آن عکس العمل انسان در برابر رنگ های مختلف را نشان می دهد. از آن جایی که عمده ترین هدف چاپ و تولید تبلیغ و ترویج است عنصری کلیدی بصری همچون رنگ از اهمیت خاصی برخوردار می شود.

 

چاپ و تولید ست اداری چاپ پنج رنگ

 

چاپ و تولید ست اداری چاپ پنج رنگ

منظور از چاپ و تولید ست اداری چاپ پنج رنگ، به کار گیری رنگ های اصلی است. لیکور سیاه محصول جانبی فرایند کاغذ سازی و محلولی رقیق از باقیمانده های لیگنین، پلی ساکارید ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تولید خمیر کاغذ است. کمبود منابع چوبی در ایران هم باعث ترغیب صنایع مصرف کننده به ویژه صنعت خمیر و کاغذ به استفاده از گیاهان غیر چوبی شده است. بنابر این بهتر است تا از این تکنولوژی در تهیه ی ست های اداری و تولید ست اداری پنج رنگ استفاده شود که این پنج رنگ اصلی می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و رنگ های فرعی را نیز ایجاد کنند.