ست اداری

چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب

 • نویسنده: نسیم نیری
 •     
 • :تاریخ

چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب

ست اداری و اداره

برای تهیه ست اداری نقره کوب که نوعی از چاپ برجسته است، نوار های نقره ای جایگزین مرکب می شوند. در چاپ نقره کوب از فرم های برجسته که از جنس فلز است استفاده می کنند. فلز به کار رفته در این نوع از چاپ و تولید ست اداری موجب می شود که فرم کاملا گرم شده و اطلاعات (طرح یا نوشته های دلخواه) براحتی بر روی سطح مورد نظر انتقال پیدا کند. البته روش های دیگری نیز برای چاپ نقره کوب موجود است. در روش دوم از چسب به جای گرما استفاده می کنند. مزیت روش نقره کوب در این مساله نهفته است که برای اغلب سطوح (پلاستیکی، فومی، چرمی، مقوایی، کاغذی، یوف و....) قابل اجرا است. به علاوه به صورت دستی، ماشینی و دیجیتال انجام می پذیرد. اگر هزینه ی چاپ ست اداری برای شما اهمیت دارد باید بدانید که هزینه ی این چاپ با توجه به المان هایی همچون جنس، تعداد کار و سطحی که عملیات نقره کوب بر روی آن صورت می پذیرد محاسبه می شود.

چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب

 

ست اداری با نقره کوب

برای چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب یا ست اداری تهیه شده با روش نقره کوب باید به نکات راهبردی زیر واکنش مناسبی نشان داده و آن ها را پیش کنیم.

 1. تعیین نقاط قوت شرکت در زمینه توانمندیها و محل فعالیت شرکت .
 2. بررسی صلاحیت های رقابتی و توانمندیهای فروش و بازاریابی شرکت ، قدرت چانه زنی با مشتریان ست اداری با نقره کوب.
 3. بررسی میزان تسلط شرکت به بازاریابی , تحقیق و توسعه و توزیع ست اداری با نقره کوب .
 4. بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب .
 5. بررسی صلاحیتهای تخصصی ست اداری با نقره کوب شرکت و شواهد موجود در این زمینه .
 6. بررسی امکانات شرکت در زمینه فرآیندها , سیستمها, تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات , بستر IT ,  MIS, ERP .
 7. آیا در امکانات شرکت نقصانی وجود دارد ؟ تکنولوژی فضا تولید انبار- اداری فنی مهندسی .
 8. آیا توان رقابتی شرکت در تولید ست اداری با نقره کوب اندک است یا شرکت فاقد آن است ؟
 9. آیا در زنجیره تامین شرکت اشکالاتی به چشم می خورد ؟
 10. آیا در اطلاعات موجود و یا پیش بینی های عملکرد نقصانی وجود دارد ؟
 11. بررسی امکانات توسعه بازار ست اداری با نقره کوب و نقاط ضعف رقبا .
 12. بررسی روندهای صنعت ست اداری با نقره کوب و منحنی عمر محصولات و خدمات  .
 13. بررسی آمار واردات و صادارت و تولید و مصرف و آمار ست اداری با نقره کوب.
 14. بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری در چاپ و تولید ست اداری با نقره کوب .
 15. بررسی حجم و اندازه بازار ست اداری با نقره کوب.