تقویم و سررسید

سیر چاپ و نشر و جایگاه چاپ سررسید

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سیر چاپ و نشر و جایگاه چاپ سررسید

اختراع خط و چاپ ایجاد دو شیوه و دو نظام دگرگون ساز در انباشتن، انتقال و بازیافتن اطلاعات است. اختراع خط، سنت شفاهی را به سنت کتبی تغییر داد. بار سنگینی را از حافظه و توانایی های ذهنی بشر برداشت و این ها را آزاد نمود تا به شیوه ی بهتری به خدمت هدف های بهتر و خلاق تر گرفته شوند. با اختراع چاپ سنت کتبی تقویت و بر دامنه، ابعاد، سرعت و امکانات آن افزوده شد و فرهنگ نوشتاری پدید آمد و قوام و استحکام یافت. چاپ و انتشار که بهترین وسیله برای اشاعه فکر و اندیشه و احساس و مناسب ترین ابزار برای ارتقای فرهنگی، اعتلای علمی و تعالی فکری قرار گرفت، به یکی از بنیادی ترین فعالیت ها و نهاد های جامعه تبدیل شد.از قرن 19 به بعد آهنگ انتشار مطالب چاپی به سبب تحولاتی که در چندین عرصه رخ داد، از جمله در تکنولوژی های چاپ و نشر، نیاز اجتماعی، علم و فن و فرهنگ و... شتاب چشمگیری یافت. در قرن 20 به خصوص پس از دوم جنگ جهانی این آهنگ شتابان تر شد، تا جایی که حجم و میزان مواد و مطالب چاپ و نشر به حدی رسید که خطر جدی انفجار اطلاعاتی بروز پیدا کرد. از اختراع دستگاه چاپ تا نخستین دستگاه فیلمبرداری و نمایش سینمایی نزدیک به 450 سال طول کشید. اما سینما، رادیو، تلوزیون، کامپیوتر، ویدیئو و ماهواره، پی در پی و ظرف حدود صد سال دنیای ارتباطی را به کلی زیر و رو کردند.

سررسید با جلد پاکت دار

برخی از سررسید های تولیدی دارای پاکت هایی هستند تا اوراق افراد در آن نگهداری شود. معمولا اوراقی که در این پاکت ها قرار داده می شود شامل کارت ویزیت، بروشور، خودکار هدیه، سی دی و... که در طول همایش ها، نمایشگاه و کنفرانس ها به افراد داده می شود و موجب شده تا این دسته از سررسید ها به ابزاری کاربردی مبدل شوند.

سیر چاپ و نشر و جایگاه چاپ سررسید

استقبال از سررسید با جلد پاکت دار؟

آیا رسانه های نو مثل اپلیکیشن ها و رایانه با جاذبه ها و امکانات و سهولتهایشان، جایی برای سررسید با جلد پاکت دار باقی می گذارند؟ آیا چاپ گذشته کاربرد گذشته خود را دارد؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری از این دست، ذهن بسیای از مردم را چه از میان دانشمندان و متخصصان و صاحبنظران و چه از علاقه مندان و خوانندگان ساده و افراد غیر متخصص به خود شغول داشته است. آسانی استفاده از سررسید، محدود و مقید نبودن آن به زمان و کان، آزادی و انتخاب سفارش دهنده نسبت به بخش های مختلف، دوام و پایداری، قابلیت حمل و نقل و... از جمله عوامل موثر بر پایداری استفاده از سررسید با جلد پاکت دار است و متوجه می شویم که کاربرد آن حفظ خواهد شد. رسانه ها و تکنولوژی های جهان امروز، چاپ را به عرصه ی تازه ای کشانده که با گذشته تفاوت دارد. آن زمانی که رابطه ی میان چاپ و نشر با اطلاع رسانی مطرح شد، پیوند های دقیق بین چاپ و نشر و اطلاعات زیر ذره بین بررسی های تخصصی قرار می گیرد.