تقویم و سررسید

سررسید مدیران

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سررسید مدیران

سررسید مدیران همان طور که از نامش پیداست، سررسید هایی است که خاص مدیران و برای مدیران چاپ می شود. چاپ به چند معنا به کار می رود، یکی از معنا های آن ، انتقال نقش بر روی مواد مناسب است، یکی دیگر از معنا های آن مجموع عملیاتی است که متن خام را به اثر در خور انتشار مثل کتاب، سررسید، مجله، روزنامه و .. تبدیل کند. چاپ از مراحل اصلی زیر تشکیل می شود: 1) تحویل گرفتن 2) آماده سازی برای چاپ 3) حروفچینی و صفحه آرایی 4) نمونه خوانی 5) بازبینی آخرین نمونه  6) تنظیم نهایی  7) لیتوگرافی 8) بازبینی نمونه ی اوزالیدی  9) چاپ (یعنی تکثیر نسخه ها بر اساس شیوه های تعیین شده و به تعداد نسخه تعیین شده) 10) مراحل پایانی و تحویل دادن اثر چاپی. برای چاپ سررسید مدیران باید بازار را بخش بندی کنیم. اماچرا باید بازارمان را بخش بندی کنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید از برهان خلف استفاده کنیم! یعنی برگردیم به زمانی که بازار بخش بندی نمی شد. در حدود 50 سال پیش بخش بندی در بازار وجود نداشت و به نوعی بازار را یک جور و یکسان در نظر می گرفتیم. هنری فورد در این باره گفته است که : مشتری مختار است خودروی خود را به هر رنگی که خواست انتخاب کند به شرطی که رنگ آن مشکی باشد! با بخش بندی بازار شما بخش های مختلف بازار را شناسایی کرده و از بینشان دست به انتخاب می زنید که این اقدام هدف گذاری نامیده می شود.  با بخش بندی بازار شما می دانید که به هر گروه از مشتریان تان چگونه به آن ها اطلاع رسانی کنید.

سررسید مدیران

علاوه بر این متوجه می شوید که رفتار مصرفی هر کدام از این بخش ها چگونه است؟ در حقیقت بعد از درک این رفتار است که می توان به آن ها راه حل ارائه داد. یکی از بخش بندی های بازاری که می توان انجام داد بخش بندی بر اساس دموگرافی یا جمعیت شناسی است. کسب و کارهایی که تقسیم بندی را بر مبنای شغل یا سن مردم جامعه یا مواردی از این قبیل انجام می دهند. مثلا فرض کنید که شما یک آژانس گردشگری دارید و توری را طراحی می کنید مخصوص مدیران. این تور بر مبنای ویژگی های خاص رفتاری که در جامعه س مدیران عمومیت دارد، شکل می گیرد واین روش را می توان در مورد سایر مشاغل هم به کار برد. در توری که برای مدیران طراحی می کنید، ممکن است از تورلیدر همیشگی تان استفاده نکنید چرا که ادبیات آن تور لیدر ممکن است با ادبیات کلامی که از مدیران می شناسیم متفاوت باشد و به طور مثال مدیران از اصطلاحات کوچه بازاری مثل باصفا، بامرام و ... توسط تور لیدر را توهین به خود قلمداد کنند و... سررسید های مخصوص مدیران نیز به همین ترتیب است. آنها نیاز ها و خواسته هایی دارند که با سایر اقشار جامعه تفاوت هایی دارد. در کنار سررسید الزامات و ابزار های مدیریتی مانند ساعت، ماشین حساب، خودکار، اوراق اضافی برای یادداشت های اضافی و... قرار داده می شود تا در جلسات کاری مورد استفاده آنان واقع شود.

سررسید مدیران