تقویم و سررسید

سررسید با روزشمار طراحی اختصاصی

 • نویسنده: نسیم نیری
 •     
 • :تاریخ

سررسید با روزشمار طراحی اختصاصی

در تاریخ فرهنگی بشر از ابتدا تا کنون شاید پس از اختراع خط هیچ رویدادی به اهمیت اختراع چاپ نباشد. چاپ تا اندازه ی زیادی روند ها و رویداد های تاریخی را تغییر داد، چرا که دانش و اطلاعی که در زمان های گذشته موجود بود، در اختیار قشر محدودی از جامعه بوده و روی کاغذ جمع و ثبت می شد. چاپ این امکان را فراهم آورد که اندیشه ها با سرعت و سهولت به میان همه مردم برده شود. سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی نوع خاصی از سررسید است که از دانش طراحی و چاپ به صورت توامان استفاده می کند. برای تولید سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی موسسه ی انتشاراتی از بخش های اصلی ویرایش، هنری، تولید فنی، مالی- اداری، بازاریابی، تبلیغ، توزیع، فروش، شورا ها و کمیته های رسمی و غیر رسمی، دفتر مدیر یا دفتر استفاده کرده و تمامی بخش های مذکور را به کار می گیرد. آماده سازی برای چاپ سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی ، به طور کلی از پنج مرحله ی اصلی به این شرح تشکیل می شود: بررسی، ارزشیابی، تدوین سیاست و برنامه ی آماده سازی، ویراستاری، نسخه پردازی، کار های تکمیلی و جنبی، بررسی نهایی.

همچنین مراحل عمده ای که در طراحی سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی سپری می شود عبارتند از:

 • تعیین قطع سررسید
 • تصمیم گیری درباره ی صورت ظاهری سررسید
 • تعیین اندازه و نوع حروف همه ی قسمت های سررسید
 • تعیین طول سطر ها و فاصله ی میان آن ها
 • تعیین جایگاه و گونگی قرار گرفتن جدول ها، نمودار ها، نقشه ها و هرگونه تصویر یا تدبیر بصری یا آرایه ها و مواد تزیینی دیگر
 • صفحه آرایی و قرار دادن جای هر جز در هر صفحه، مانند عنوان اصلی، فرعی، سر صفحه، پا صفحه، شماره ی صفحه در صورت لزوم
 • تعیین چگونگی شماره گذاری
 • طراحی جلد، روکش و برگه های تبلیغاتی سررسید
 • بررسی و بازبینی تک تک مراحل مختلف

سررسید با روزشمار طراحی اختصاصی

در حقیقت سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی ، طرحی است که نیازمند تفکری خلاق در گرافیک است. شناخت سفارش دهنده و نیاز های او، طراح را در رسیدن به اهداف اصلی طرح کمک می کند. از این رو شناخت ضعف ها، قوت ها و نحوه ی عملکرد مجموعه اهمیت می یابد. در گفت و گوی اولیه باید تمامی خواست ها و زوایای موضوع بررسی شود و سپس باز نویسی گردد. در این میان تصوراتی که شکل عینی و ترسیمی به موضوع می دهند می تواند در قالب طرح هایی تند یا همان اسکیس پیاده شوند. هم شما به عنوان سفارش دهنده سررسید و هم طراح هیچوقت نباید مخاطبان خودشان را از یاد ببرند. طراحان سررسید با روز شمار طراحی اختصاصی باید همواره حامی مخاطبان خود باشند و سعی کنند تا خودشان را به جای آن ها بگذارند و از منظر آن ها موضوع را دریافت کنند. مواردی مانند نوع وسیله اجرا (کامپیوتر، ماشین چاپ، روش های دستی و...)، تکنیک های اجرایی برای تولید سررسید، زمینه ی اجرای طرح (نوع مقوا) و چگونگی فرآیند چاپ بر طراحی اختصاصی سررسید با روز شمار موثر می باشد.

سررسید با روزشمار طراحی اختصاصی