تقویم و سررسید

تقویم زیردستی با کاغذ کتان

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم زیردستی با کاغذ کتان

نیازمندی های مربوط به کیفیت کاغذ تقویم زیر دستی و ملاحظات اقتصادی سبب شده است که در ترکیب نهایی خمیر کاغذ مورد استفاده تغییراتی در طول زمان بوجود بیاید. ترکیب خمیر کاغذ مکانیکی گراندوود سوزنی برگان و خمیر شیمیایی سوزنی برگان، به عنوان تنها ترکیب فیبری استاندارد، در ابتدا مورد استفاده بوده است. امروزه کاغذ تقویم زیر دستی نه تنها از این ترکیب فیبری بلکه از 100 درصد خمیر کاغذ ترمومکانیکی، 100 درصد خمیر کاغذ شیمیایی ترمومکانیکی و نیز مخلوطی از دو نوع و یا بیشتر از خمی کاغذ های گراندود، گراندود فشاری، ترمومکانیکی، شیمیایی ترمومکانیکی، خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی سلفون دار شده با درجه روانی بالا و خمیر کاغذ شیمیایی تولید می گردد. هر یک از خمیر های کاغذی که در بالا ذکر شده است با ویژگی های نسبتا زیاد و گسترده در مقیاس صنعتی تولید می شوند. با توجه به جنبه های مختلف تولید که شامل تامین، دسترسی به مواد اولیه سلولزی و پارامتر های اقتصادی، زیست محیطی و کیفیت محصول نهایی واضح است که انتخاب ترکیب سلولزی مناسب برای تولید خمیر کاغذی که نیازمندی های کاغذ تقویم زیردستی را به بهترین وجه تامین کند، چالشی اساسی محسوب می شود.

تقویم زیردستی با کاغذ کتان

اگر چه در خیلی از کشور ها مانند ایران، مواد اولیه ی سلولزی مناسب برای تولید خمیر کاغذ مکانیکی گراندوود یا ترمودینامیکی مورد نیاز برای ساخت کاغذ تقویم زیر دستی وجود ندارد اما توسعه فرآیند های شیمیایی این امکان را فراهم ساخته است تا این کشور ها با استفاده از چوب پهن برگان بومی جنگلی یا دست کاشت خود خمیر مکانیکی با خصوصیات کیفیتی نزدیک به خمیر کاغذ گراندود سوزنی برگان ا تولید نموده و با استفاده از ترکیب خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی حاصله و خمیر کاغذ شیمیایی مناسب نسبت به تهیه ی کاغذ تقویم زیردستی اقدام نمایند. در این ارتباطبه عنوان مثال می توان از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان تولید کننده ی کاغذ  در کشور نام برد. کاغذ کتان به کار برده شده در تقویم زیردستی از جنس تقربا محکی است که باعث ماندگاری تقویم در تمام طول سال می گردد. تقویم زیر دستی با کاغذ کتان دارای مزایایی متعددی از جمله درج دقیق روز، ماه، سال بوده و همچنین دارای صفحات اختصاصی می باشد. برای تهیه تقویم زیر دستی با کاغذ کتان ما از شیوه های مختلف استفاده می کنیم تا بتوانیم بیشترین انطباق را با خواسته های مشتریان برقرار سازیم. تصمیم گیری درباره ی انتخاب نوع تقویم جزو تصمیم چند مرحله ای و دنباله دار است. در این نوع تصمیم گیری نظر کارفرما معطوف به مراحل بعدی و نتایج ناشی از تصمیم اخذ شده است. تصمیم چند مرحله ای به کار رفته در چاپ تقویم زیردستی در واقع مجموعه ای از تصمیم ها هستند که ارتباط آن ها با هم درنظر گرفته شده و اثرات هر تصمیم بر تصمیم بعدی مورد توجه است. کافیست تا انتخاب ها را دسته بندی و طی مراحل متوالی تجزیه و تحلیل کرده تا یک سلسله تصمیم هایی در ارتباط با هم و به صورت یک مجموعه بیان می شوند. لایه ی ضخیم تقویم زیردستی با کاغذ کتان مناسب کودکان و افراد کم سن و سال است و مدیران موسسات آموزشی و مدارس براحتی می توانند آن را از میان گزینه های مختلف انتخاب کنند.