تقویم و سررسید

تقویم رومیزی با پایه ی طلقی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم رومیزی با پایه ی طلقی

اگر نگران خیس شدن تقویم های رومیزی خود هستید و یا می خواهید آن را از شر تخریب زود هنگام در امان بدارید، تقویم رویزی با پایه ی طلقی را به شما پیشنهاد می کنیم. شاید این سوال برایتان بوجو آده باشد که زمان چیست؟ آیا زمان امری عینی و واقعی است یا تنها حاصل ادراک ذهنی ماست، قرن ها اندیشمندان و فلاسفه را به خود مشغول داشته و این مشغولیت همچنان ادامه دارد. با این همه باید ازعان داشت که آنچه بر زندگی اعضای جامعه تاثیر می گذارد و آن را تنظیم می کند، حاصل درک اجتماعی آن ها از زمان است. آن چه به ما امکان می دهد زمان را برای سنجش و تنظیم رویدادها، روابط، فتار ها و... به کار ببریم، ابزارهایی است که برای اندازه گیری زمان به کار می گیریم. ابزارهایی مانند ساعت مکانیکی وتقویم از جمله موارد مذکورند.

تقویم که ترین ابزاری است که بشر از آن برای درک و سنجش زمان استفاده کرده است. در واقع انسان ها برای آنکه بتوانند به زندگی فردی و اجتماعی خود نظم ببخشند، روابط خود را تنظیم کنند، زمان کار، استراحت، عبادت و... را مشخص سازند و برای کارکرد هایی از این قبیل، بر اساس حرکات طبیعی و نجومی و نیز با توجه به آیین ها و مناسک دینی و جمعی خود تقویم را ایجاد کردند. در نتیجه تقویم ها را می توان محل تلاقی طبیعت و فرهنگ نامید. بدین ترتیب زمان یک بعد عینی و یک بعد نمادین می یابد. بعد عینی همان چیزی است که بشر از مشاهده ی تکرار برخی از رویداد های طبیعی مانند شب و روز، تکرار سالانه ی فصل ها و ... به آن دست یافت. بعد نمادین، ناشی از نسبت دادن برخی رخدادها یا برخی باور های مذهبی یا غیر مذهبی به تقسیم بندی های موجود در تقویم مانند برخی روزها، ماه ها، سال ها و ... است. اریکسون می گوید : بشر نمی تواند تغییر زیادی در روزها، ماه ها و سال ها ایجاد کند، زیرا آن ها واحد هایی هستند که به چرخش و دوران طبیعت گره خورده اند. با این حال همین واحد ها را می توان تفسیر و تعبیر کرد و به آن ها نام دیگری داد، طوری که نظام طبیعت به رغم ثبات دیر سالش به شیوه ای نو به ادراک در آید. تمامی مواردی که ذکر شد، می توانند شما را مجاب کنند که ما ناگریزیم تا از تقویم استفاده کنیم. تقویم رومیزی با پایه ی طلقی دارای محافظ و نگهدارنده ایست که شما می توانید بر روی اوراق آن طرح های دلخواه و اغلب تبلیغاتی خود را چاپ کنید. تقویم رومیزی با پایه ی طلقی را می توانید به دوستان خود هدیه دهید تا آن ها هر روز به یاد شما باشند. شرکت ها از این شیوه برای برند سازی و ایجاد تصور ذهنی مطلوب استفاده می کنند. البته میزان تاثیر گذاری این ابزار تبلیغی به این موضوع بستگی دارد که قلمرو و حوزه ی فعالیت شما، شرکت و جایگاه آن، مشتریان کلیدی و اساسی چگونه و کجاست؟