تقویم و سررسید

تقویم رومیزی با 13 برگ اختصاصی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم رومیزی با 13 برگ اختصاصی

نگاهی به تحولات تقویم در دوران اخیر که همچنان نیز ادامه دارد و به پایان نرسیده به ما می گوید که بر خلاف دوران گذشته که تقریبا تمامی تغییرات معطوف به مناسبت های اجتماعی و فرهنگی بود و مناسبت های سیاسی و ارزشی یا ایدئولوژیک حضوری بسیار کمرنگ و نامحسوس داشتند، در این سال ها اغلب تحولات در مناسبت های تقویمی بر مسائل سیاسی و ارزشی تمرکز دارند. ابداع مناسبت هایی نمادین که بر ارزش های اسلامی، ملی و تقابل با دیگران و نیز بر مفاهیمی مانند مقاومت، پایداری، ایثار، مبارزه و... تاکید دارند، تغییر در رویکرد حاکم در این دوران را نسبت به مسائل مختلف کشور و اداره ی آن در سطح داخلی و بین المللی نشان می دهد. اهمیت یافتن تقویم و مناسبت های آن در دوران پس از انقلاب را میتوان ناشی از تلاش در جهت چیزی دانست که برخی از صاحبنظران از آن با عنوان ابداع سنت یا همان ابداع حافظه سخن می گویند.

از سال 1368 بود که کمیسیون نام گذاری ایام خاص در شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت و از سال 1372 کار خود را آغاز کرد. شرایط پایان جنگ و گذار از سال های پر التهاب اولیه ی پس از انقلاب و تغییر در فضای عمومی جامعه، در قالب حذف بسیاری از مناسبت های مربوط به جنگ و انقلاب بروز یافت. از جمله مناسبت هایی که افزایش آن در تقویم این سال ها توجه را بسیار به خود جلب می کند، مناسبت های جهانی هستند. همچنین ابداع مناسبت های جدید در قالب نام گذاری روز یا هفته ای خاص به نام نهاد ها، مشاغل،ارگان ها و... از اینزمان به بعد رونق بیشتری گرفت. مانند روز کارمند، روز پرستار، روز نیروی دریایی، روز ارتش جمهوری اسلامی ، روز قوه ی قضائیه، روز تعاون و... مناسبت های اجتماعی و فرهنگی بسیاری مانند روز بهره وری، روز اهدای خون، روز داروسازی، هفته ی کتاب و کتابخوانی، هفته ی میراث فرهنگی، روز اسناد ملی ایران، روز درختکاری و ... به تقویم راه یافتند.

از سال 1376 به بعد روند آغاز شده در دوران سازندگی، همچنان ادامه یافت. پس از حذف برخی دیگر از مناسبت ها، رویداد های باقی مانده ی مربوط به انقلاب اسلامی و جنگ، جای نسبتا ثابتی در تقویم یافتند. کاهش چشمگیر ورود رویداد های سیاسی و ایدئولوژیک و افزایش قابل توجه مناسبت های جهانی، از ویژگی های تقویم این دوران است. بزرگداشت بیش از ده تن از اندیشمندان، شعرا و دانشمندان، تحول مهم دیگر در دوران اصلاحات بود. بدین ترتیب در کنار بزرگداشت نام های مهم از لحاظ سیاسی، به تدریج بزرگداشت شعرا، فلاسفه ودانشمندان ایرانی نیز جزئی از مناسبت های تقویم شد.

به هر حال برای تبلیغ و ترویج کالا و محصولات خود می توانید از تقویم های رومیزی با برگ های اختصاصی استفاده کنید. 13 برگ که در بین هر فصل قرار می گیرد به شما کمک می کند تا با تصاویر و جملات مناسب تمامی ایده های خود برای تبلیغ را عملی سازید. حتی مناسبت ها می توانند نقطه ی قوت تبلیغ شما محسوب شده و فرصتی برای بیان آن چه که نیاز دارید باشند.