جعبه و بسته بندی

کارتن مادری

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

کارتن مادری چیست؟ بسته بندی های کوچک را بچه کارتن و بسته بندی های بزرگ را مادر کارتن می گویند.  بنابر این در کارتن مادری سایز ، تعیین کننده است. هرچه کارتن بزرگ تر باشد، بید اتصالات و تعداد کنگره ها افزایش پیدا کند تا مقاومت آن در برابر وزنی که متحمل است، افزایش یابد.

توجه کنید که هرچه سایز کارتن شما بزرگتر باشد توجه به بازیافت کاغذ به کار رفته در کارتن لازم تر است.

مواد اولیه کارتن ها ، ورق کارتن ساخته شده از الیاف چوب است در اروپا ۸۰% چوب کاربرد شده برای ساخت کاغذ و مقوا از جنگلهای اروپایی آورده می شوند شاید مقداری هم از جنگلهای گرمسیری ، مناطق حارۀ خارج از اروپا و جنگلهای بارانی مجددا مورد استفاده قرار گیرند .

کارتن های سبز مادر حافظ محیط زیست هستند. در اروپا صنایع کاغذ و مقوا ، زیرساختهای زیاد نیرومند و مناسبی برای بازیافت کاغذ دارند کارتنها و بسته بندیهای استفاده شده از خانه ها و یا حاشیه شهرها جمع آوری شده و بدست واسطه ها به کاغذ سازیها به قصد بازیافت ارسال می شوند در سال ۲۰۰۷ نزدیک ۸۰% کاغذها در اروپا بازیافت و حدود۶۰% کارتنهای فرآوری شده نیز از کاغذهای بازیافتی تعبيه شدند . الیاف چوب حائز قابلیت بازیافت بسیار می باشند البته از آنها به قصد تقویت مقاومتهای ورق و کاغذ بهره‌گیری می شود .

جعبه های مقوایی برای کامپوست کردن بسیار مناسب هستند چون مشابه الیاف چوب زیست ویرانی پذیر می باشند،

مخصوصاً جعبه هایی که به این طریق بازیافت می شوند با روشهای معمولی ، تکنیکی و پاکیزه قابل بازیافت و مصرف مجدد در صنایع کاغذ سازی نمی باشند و عمدتاً آمیخته با آشغال ها یا مواد دیگر می باشند .

کارخانه های تولید کارتن ، کاغذ و مقوا بطور مستمر همواره در حال بررسی فن آوریهای جدید به منظور افزایش بهره وری و کارایی بسته بندیهای کارتن و مقوایی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازمندیهای بازار و مصرف کنندگان باشند . کارخانه های ساخت مقوا همواره در کوشش هستند الی با شفا مستمر در فرایندهای تولیدی خود با مصرف چوب و انرژی کمتر بهره وری مواد اولیه و محصولات تولیدی خویش را افزایش دهند . استراتژی کاربرد بیشتر از کاغذهای سبکتر ، تفریق استفاده از منابع طبیعی و کاهش پسمان ها وانگهی استفاده از فن آوریهای جدید در قسمتهای مشکل افزاری مشابه تقدیر شکل گیری و پرس کاغذ استفاده از مواد شیمیایی و روشهای گوناگون پوشش دهی سبب افزایش مقاومتهای خشک و تر کاغذ و مقوا و بعضاً درمان ویژگان ظاهری و چاپ پذیری آن می شود .

صنایع ساخت کارتن با در نظر اخذ مسیر کارهایی همچون تفریق ضایعات و تحت مهار درآوردن فرایندهای تبدیل و چاپ همواره به دنبال افزایش سودمندیهای حاصل از بهینه سازی این فرایندها می باشند . تولید کنندگان کارتن می توانند بسرعت و با انعطاف پذیری بسیار طرحهای جدید و ایده های نو به بازار ارائه دهند و یا با فن آوریهای جدید چاپ مثل تصویر برداری دیجیتال ، فرایند چاپ مستقیم از کامپیوتر به کلیشه یا زینک و یا به کارگیری سیستم چاپهای تند به فواید بسیار از آنگونه اختلاف مخارج همراه با سرعت عمل بالا دست یابند.