جعبه و بسته بندی

کارتن با چاپ

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

کارتن با چاپ

چاپ طرح دلخواه امروزه یکی از نیاز های صاحبان مشاغل و کسب و کارهای گوناگون است.

تولید و چاپ یک کارتن شامل مراحل زیر است:

مرحله ی اول: طراحی

مرحله ی دوم: ساخت نمونه

مرحله ی سوم: ساخت کلیشه

مرحله ی چهارم: ساخت قالب

مرحله ی پنجم: تولید ورق و انتقال آن به ماشین چاپ

مرحله ی ششم: چاپ و عملیات تکمیلی مانند ورنی ، برش (Slliter)، دایکات ، چسب یا منگنه زدن، تا کردن، بسته بندی، شیرینگ کردن.

در تقسیم طراحی جعبه برحسب نوع محصول طراحی می شود و اهمیت دقت را ابعاد جعبه به دو دلیل میباشد: نخست نگهداری مناسبب کالا و دوم روی هم چینی مناسب کارتن ها، عمده طرح های جعبه شامل موارد پایین می باشد:

        سر درب فول(FOL)

        نیم جعبه کارتن (HSC)

        تیوب ها

        جعبه با راز درب مجموعاً (OLSC)

        طرح تلسکوپی فول

        تشک (tray)

        جعبه های دایکاتی

در طراحی یک کارتن عوامل متعددی دخیل می باشد. که می توان مهمترین آن ها را این موارد بیان کرد:

        محصول در آن به نکوداشتن جا بگیرد، به گونه ای که در نشان ضربه و جابه جایی، خود بسته بندی فرآورده و داخل آن صدمه نبیند.

        حمل آن راحت باشد.

        کارتن روی هم چینی حداکثری داشته باشد.

        متناسب با کالای تولید شده باشد.

        طرح آن معرفی کننده محصول درونش باشد.

        رنگ کاغذ پیشه بدن متناسب با فرآورده درونش باشد.

        کارتن بسته بندی نسبت به دگرگونی ها دما پایداری داشته باشد.

        اگر در بستگی با مصرف کننده اصلی است رنگ آن شناسایی کننده محصول درونش باشد.

        ساخت نمونه

بعد از اینکه طرح آماده و تایید شد، CD طرح برای مثال سازی ارسال می شود و نمونه ساز با پروا به طرح ارسالی مشتری جعبه خواسته شده را بدست دستگاه مربوط به ساخت نمونه تهیه می نماید .

        کلیشه سازی

ساخت کلیشه از عملیات های پیش از چاپ در صنعت کارتن سازی محسوب می شود که می توان از سرنوشت های مهم در چاپ اسم برد چرا که اگر طرحی، طراحی شود و کلیشه سازی به واقعیت سپریدن نشود عملا چاپ مطلوبی بدست نمی آوریم.

        رعایت نکات لازم قبل از کلیشه سازی

در حین ترابری فیلم ها مواظب باشیم آسیب ای به فیلم ها نرسد. چرا که اگر فیلم ما درست در جایی باشد که ترام وجود داشته باشد در روی فیلم ما شکستگی به وجود میآید و کلیشه آسیب خواهد رویت و در چاپ مبتلا اشکال خواهیم شد.

از دیگر نکاتی که باید دقت داشت این است که دستگاه کلیشه شور و کاور دستگاه و کیوم تمیز باشد. یعنی آب یا موادی که برای شستن کلیشه بهره‌گیری می کنیم.

از دیگر مراقبت های مهمی که باید انجام دهیم استفاده صحیح از کلیشه خام می باشد که تقریباً از کنار های فیلم ۲یا ۳ میلیمتر باشد. نکته مهمتر اینکه نباید کلیشه خام ما در باشد چون نور می بیند و کلیشه دیگر قابل بهره‌گیری نیست.

کارتن های دایکاتی به وسیله قالب های تیغ دار فرآوری شده و بدون تلورانس ابعاد هستند. استعمال کارتن های دایکاتی در صنعت کارتن سازی دربرگیرنده موارد ذیل می باشد:

        کارتن حفره دار: شامل کارتن های میوه و کارتن های محصولات دریایی و لبنی می شود. (کارتن های لبنی را در صنعت کارتن سازی، کارتن های سردخانه ای نیز می نامند )

        کارتن تلسکوپی: شامل کارتن موز

        کارتن تقسیم دار: شامل کارتن قطعات فلزی

        کارتن یک درب:ذشامل کارتن های نمایش محصولات

        کارتن بدون درب: شامل کارتن های اجاق گاز، یخچال و ابزارها خانگی