جعبه و بسته بندی

کارتن با اتصال چسب

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

اجزای برخی کارتن ها با چسب و برخی دیگر با منگنه به یکدیگر متصل می شوند. چسب مصرفی برای اتصال قسمت های مختلف کارتن بیار مهم است. اگر از چسب مناسب و یا روش دقیقی برای چسبانیدن قطعات استفاده نکنید، مقاومت کارتن و قابلیت اطمینان آن بشدت کاهش می یابد و احتمال رسیدن آسیب به لوازم موجود در کارتن افزایش می یابد. بهترین چسب مورد استفاده برای کارتن ها چسب نشاسته است. 

استفاده از چسب مناسب باید دارای توجیهات زیر باشد:

قیمت مقدار مصرف شده چسب باید در هر متر مربع مناسب باشد و این امر لزوما با خرید ماده اولیه ارزان قیمت برآورده نمی شود.

بر اساس زمان آغشته شدن سطوح به چسب و تشکیل باند باید چسبی انتخاب شود که پیوند نسبتا محکم اولیه بین دو سطح ایجاد کند و تا قبل از مراحل دیگر تشکیل پیوند، از هم باز نشود. چسب باید غلیظ، ماده خشک و ضریب حرکت کاملا یکنواختی داشته باشد و بتوان مقدار آنرا به گونه‌ای درست اندازه گیری کرد. عوامل دیگری نیز در تشکیل پیوند مقاوم بین دو سطح دخالت دارند مانند: مقدار جذب آب توسط کاغذ، ظرفیت رطوبتی کاغذ و عوامل مربوط به ماشین‌آلات.

منابع تهیه چسب برای ورق‌ساز اساسی است. به گونه‌ای که بایستی در زمان کمبود مواد اولیه هم از وجود چسب مورد نظر خود در بازار مطمئن باشد. چسب باید به گونه‌ای باشد که مشکلی را هنگام کار به وجود نیاورد، به علاوه به آسانی از روی سطوح دستگاه پاک شده و خاصیت سایندگی و خورندگی نداشته باشد و بوی نامطبوعی ندهد.


 چسب را چگونه به کارتن بچسبانیم؟

  1. آغشته نمودن چسب به نوک فلوت ها : در این مرحله ما چسب را به شکل یکنواخت و بدون توده و بدون پرتاب کردن به وسیله سیلندر چسب به نوک فلوت ها انتقال می دهیم.
  2.  نفوذ چسب به داخل لایه فلوت : در مرحله ی دوم چسب را به اندازه 25 درصد ضخامت لایه فلوت باید در آن نفوذ کند. به این نکته وجه کنید که اگر میزان نفوذ چسب به داخل کاغذ از حد ایده آل کمتر باشد، مقاومت لایه فلوت را کم کرده و سبب تخریب می شود. اگر مقدار نفوذ بیشتر باشد، مقدار باقی مانده چسب در نوک فلوت برای نفوذ به لایه زیرین کم می شود.        
  3. توجه به اتصال لایه فلوت و لایه زیرین : بدین منظور لایه زیری دارای مقداری رطوبت باشد تا در هنگام اتصال به محکمی به نوک فلوت بچسبد.
  4. نفوذ چسب به داخل لایه زیرین :  اگر مقدار نفوذ چسب داخل کاغذ زیاد باشد، مقدار چسب باقیمانده برای ایجاد چسبندگی کم می شود و پیوند ضعیفی بین دو لایه کاغذ ایجاد می شود . اگر نفوذ کمتر باشد، مقاومت بین دو لایه هم کم می شود.
  5. تشکیل دادن پیوند سبز : در چسب های نشاسته ای تا زمانی که به دمای ژلاتینی شدن برسند، با افزایش دما ، غلظت و مقاومت چسب افزایش می یابد. به پیوند این مرحله پیوند سبز می گویند.
  6. ثبت نهایی پیوند : یکی از نشانه های کامل شدن پیوند این است که آب موجود در کاغذ به شکل بخار از آن خارج شود.