نمایش همهطراحی و تولید بسته بندیچاپ افست و دیجیتالهدایای تبلیغاتیتقویم و سررسیدعکاسی صنعتیغرفه و سازه های نمایشگاهیفیلم های تبلیغاتی

دانلود هدایای تبلیغاتی
دانلود کاتالوگ طرح هرم

غرفه شرکت بی دود

استند شرکت زرین سوله

استند شرکت الماس نور

بیلبورد شرکت پگاه

رول آپ شرکت آریا اس جی اس

پاپ آپ شرکت آریا اس جی اس

کانتر شرکت آریا اس جی اس

لایت باکس شرکت آریا اس جی اس

غرفه نمایشگاهی مجتمع فنی تهران

بیلبورد شرکت سینولکس

غرفه نمایشگاهی شرکت درمولب

بنر شرکت لکا

غرفه نمایشگاهی پورا طب

بیلبورد شرکت نصب نیرو

غرفه نمایشگاهی شرکت اریکه

غرفه نمایشگاهی شرکت عسل آبشن

کانتر و پاپ آپ شرکت کاریاران پارس

غرفه شرکت کمپرسورسازی تبریز

رول آپ شرکت تراز پی ریز

غرفه شرکت رایان طب

غرفه شرکت رایان طب

غرفه شرکت رایان طب

ست نمایشگاهی شرکت نسیم سرمایش زاگرس

غرفه شرکت کاترین

رول آپ شرکت مارلینو

رول آپ شرکت مازندفیل

غرفه شرکت کاترین

ست سازه نمایشگاهی شرکت اشبال شیمی

پاپ آپ و کانتر شرکت نسیم سرمایش زاگرس

غرفه شرکت فیلیپس

رول آپ شرکت لیندو

غرفه الماس نور

رول آپ دنیاگرد

تابلوشاسی کنسرت سی

رول آپ Arya SGS

غرفه رایان طب

غرفه زرین سوله

رول آپ دنیاگرد

رول آپ زرین سوله

رول آپ شرکت TPG

سازه های نمایشگاهی Amazon

بیلبورد مارلینو

سازه های نمایشگاهی رایان طب

غرفه گلها

ست سازه های نمایشگاهی نصب نیرو

غرفه زرین سوله

ست سازه های نمایشگاهی گلدیران

بیلبورد پگاه

سازه های نمایشگاهی شهدکالا

ست سازه های نمایشگاهی آریا اس جی اس

غرفه برونل

رول آپ شرکت مارلینو

غرفه شرکت بی دود

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بی دود

استند شرکت زرین سوله

طراحی و چاپ استند شرکت زرین سوله

استند شرکت الماس نور

طراحی و چاپ استند شرکت الماس نور

بیلبورد شرکت پگاه

طراحی، چاپ و اجرای بیلبورد شرکت پگاه

رول آپ شرکت آریا اس جی اس

طراحی و چاپ رول آپ شرکت آریا اس جی اس

پاپ آپ شرکت آریا اس جی اس

طراحی و چاپ پاپ آپ شرکت آریا اس جی اس

کانتر شرکت آریا اس جی اس

طراحی و تولید کانتر شرکت آریا اس جی اس

لایت باکس شرکت آریا اس جی اس

طراحی، چاپ و تولید لایت باکس شرکت آریا اس جی اس

غرفه نمایشگاهی مجتمع فنی تهران

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی مجتمع فنی تهران

بیلبورد شرکت سینولکس

طراحی و اجرای بیلبورد شرکت سینولکس

غرفه نمایشگاهی شرکت درمولب

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت درمولب

بنر شرکت لکا

طراحی و چاپ بنر شرکت بنر شرکت لکا

غرفه نمایشگاهی پورا طب

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی پورا طب

بیلبورد شرکت نصب نیرو

طراحی و چاپ بیلبورد شرکت نصب نیرو

غرفه نمایشگاهی شرکت اریکه

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت اریکه در نمایشگاه ایران بیوتی

غرفه نمایشگاهی شرکت عسل آبشن

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت عسل آبشن

کانتر و پاپ آپ شرکت کاریاران پارس

طراحی ، چاپ و تولید کانتر و پاپ آپ شرکت کاریاران پارس

غرفه شرکت کمپرسورسازی تبریز

طراحی و اجرای غرفه شرکت کمپرسورسازی تبریز

رول آپ شرکت تراز پی ریز

چاپ رول آپ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

غرفه شرکت رایان طب

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت رایان طب

غرفه شرکت رایان طب

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت رایان طب

غرفه شرکت رایان طب

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت رایان طب

ست نمایشگاهی شرکت نسیم سرمایش زاگرس

چاپ ست نمایشگاهی شرکت نسیم سرمایش زاگرس

غرفه شرکت کاترین

طراحی و اجرای غرفه شرکت کاترین

رول آپ شرکت مارلینو

طراحی و چاپ رول آپ شرکت مارلینو

رول آپ شرکت مازندفیل

طراحی ، چاپ و تولید رول آپ شرکت مازندفیل

غرفه شرکت کاترین

طراحی و اجرای غرفه شرکت کاترین

ست سازه نمایشگاهی شرکت اشبال شیمی

طراحی ، چاپ و تولید رول آپ، کانتر و پاپ آپ شرکت اشبال شیمی

پاپ آپ و کانتر شرکت نسیم سرمایش زاگرس

پاپ آپ و کانتر شرکت نسیم سرمایش زاگرس

غرفه شرکت فیلیپس

طراحی . اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت فیلیپس

رول آپ شرکت لیندو

طراحی و تولید رول آپ شرکت لیندو

غرفه الماس نور

طراحی و اجرای غرفه الماس نور

رول آپ دنیاگرد

چاپ رول آپ شرکت دنیاگرد

تابلوشاسی کنسرت سی

چاپ تابلو شاسی کنسرت سی شرکت دنیاگرد

رول آپ Arya SGS

چاپ رول آپ شرکت آریا اس جی اس

غرفه رایان طب

طراحی و اجرای غرفه رایان طب

غرفه زرین سوله

طراحی و اجرای غرفه شرکت زرین سوله جم

رول آپ دنیاگرد

چاپ رول آپ شرکت دنیاگرد

رول آپ زرین سوله

طراحی و چاپ رول آپ شرکت زرین سوله

رول آپ شرکت TPG

طراحی و چاپ رول آپ شرکت TPG

سازه های نمایشگاهی Amazon

طراحی و چاپ سازه های نمایشگاهی شرکت چوب سخت آمازون

بیلبورد مارلینو

طراحی و چاپ بیلبورد شرکت مارلینو

سازه های نمایشگاهی رایان طب

طراحی و چاپ سازه های نمایشگاهی شرکت رایان طب

غرفه گلها

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت گلها

ست سازه های نمایشگاهی نصب نیرو

طراحی و چاپ رول آپ ، پاپ آپ و کانتر نمایشگاهی شرکت مپنا نصب نیرو

غرفه زرین سوله

طراحی و اجرای غرفه شرکت زرین سوله در نمایشگاه صنعت ساختمان

ست سازه های نمایشگاهی گلدیران

طراحی و چاپ رول آپ و پاپ آپ شرکت گلدیران

بیلبورد پگاه

طراحی و چاپ بیلبورد شرکت لبنیات پگاه

سازه های نمایشگاهی شهدکالا

طراحی و چاپ سازه نمایشگاهی شرکت شهد کالا

ست سازه های نمایشگاهی آریا اس جی اس

طراحی و چاپ رول آپ و پاپ آپ شرکت آریا اس جی اس

غرفه برونل

طراحی و ساخت غرفه هود و گاز شرکت برونل

رول آپ شرکت مارلینو

طراحی و چاپ رول آپ شرکت مارلینو

درباه طرح هرم

رساتریـن شیـوه برقـراری ارتبــاط بــا جهــان امــروز، هنـــر زبــان نوشتــاریسـت. بهترین و موفق ترین روش در این راستا، تبلیغات با ایده های نوین است. موسسه طرح هرم با یک دهه سابقه‌ی درخشان و فعالیت مستمر در زمینه تبلیغات،در سایه‌ی مهندسین مشاور و کادری مجرب، هنر و خلاقیت نوین و بهره گیری از مدرنترین دستگاههای چاپ توانسته است اهداف خود را در راستای پاسخگوئی به نیاز مشتری تحقق بخشد. از سوی دیگر ... ادامه مطلب

تماس با ما

تلفن تماس با دفتر مرکزی
02126291519 \ 02126291502

Tarh Heram Advertising Group © Copy Right 2016