ایده های تولید و اجرای تبلیغات

فاکتور رسمی فروش

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

در چاپ فاکتور، نام محصول خریداری شده ، تعداد محصول ، قیمت تکی محصول، مبلغ کل محصول ( تعداد محصولات ضربدر قیمت تکی) درج می شود. فاکتوری که توسط فروشنده صادر می شود فاکتور فروش و فاکتوری که توسط خریدار دریافت می شود فاکتور خرید گفته می شود.

فاکتور رسمی فروش

چاپ فاکتور:

چاپ فاکتور با توجه به  کاغذ ( تحریر یا کاربن لس)، چاپ ( سیاه و سفید یا رنگی ) و بعد از مرحله ای که انتخاب کاغذ توسط مشتری تعیین می شود که شامل  کاربن لس بودن یا کاغذ معمولی است ، برای هر فاکتور میتوان از چاپ تک رنگ  یا مشکی  ، چاپ دو رنگ ، در رنگ های  مشکی و قرمز ، چاپ چهاررنگ در رنگ های آبی ، قرمز ، زرد ، مشکی  استفاده می شود.

فاکتور فروش رسمی:

جنس کاغذ فاکتور فروش رسمی به انتخاب اشخاص ، کاغذ تحریر ۸۰ گرمی و يا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی و با استفاده از کاربن و کاغذ کاربن لس که به نام های خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCRشناخته می شود، تهیه می گردد. نسخه ي مخصوص مشتري، سفيد رنگ و برگه هاي زيري در رنگ های سبز ، زرد ، آبي يا صورتي چاپ می شوند. تعداد برگه ها می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد که نسخه ي اول مخصوص خريدار و نسخه دوم و سوم مخصوص فروشنده است.

فاکتور رسمی فروش

چاپ فاکتور فروش رسمی:

فاكتور رسمي مورد تاييد اداره ي دارايي  عموماً انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع است. پر كردن دستي فاكتور هاي فروش رسمي بلامانع ولی بايستي قبل از نوشتن فاكتور ، براي زير برگ ها كاربن قراردهيد. مهم ترین خصوصیت چاپ فاکتور رسمی که در انواع مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات چاپ می گردند، نوع چاپ شماره سریال آن است بدین منظور روش چاپ باید، چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام شود، تا به آسانی برای ممیز دارایی قابل خواندن و شناسایی باشد.

 

شماره گذاری و سریال فاکتور فروش رسمی:

فرمت فاكتور فروش رسمي افقي است که در فاكتور افقي حداكثر تعداد سطر ها 10 رديف ولی در فاكتور فروش عمودي اين عدد تا 20 رديف امکان افزایش را دارد. فاكتور هاي فروش رسمي باید با شماره سريال 0001 آغاز و به ترتيب با دوره ي تناوب 1  ، متناوبا افزايش پیدا کنند. توجه کنید که شماره سريال فاكتور هاي رسمي  هر سال ميبايست از ادامه ي آخرين شماره فاكتور سال قبل ادامه پیدا کنند نه اینکه با شروع سال جدید از ابتدا آغاز شوند.