ایده های تولید و اجرای تبلیغات

صفحه لوح تقدیر

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقدیر و تشکر از دستاوردها و موفقیت ها، در سازمان های مختلف به اشکال گوناگونی انجام می شود. پاداش های اعطا شده به کارکنان توسط مدیر منابع انسانی و به دو دسته ی مالی و غیر مالی تقسیم شده و از تنوع گوناگونی برخوردار هستند. نحوه و علت اعطا هر کدام از پاداش ها با دیگری متفاوت بوده و براساس اقتضائات سازمانی صورت می پذیرد.

صفحه لوح تقدیر

پاداش غیر مالی :

پاداش های غیر مالی، آن دسته از پاداش هایی هستند که بدون پرداخت بهایی به کارکنان اهداء می شوند. این پاداش ها طیف های متنوعی مانند سفرهای رایگان  تا تقدیر و تشکر کلامی مدیر از کارمند را دربرمی گیرد. توصیه اکید مدیران با تجربه استفاده ی توامان از پاداش های مالی و غیرمالی است. چرا که سازمان در جست و جوی بهره وری هرچه بیشتر اقدامات خویش است و این امر جز با ارتقاء بهره وری کارکنان میسر نخواهد شد.

 

لوح تقدیر:

لوح تقدیر یا لوح سپاس، یکی از ابزار تقدیر و تشکر به سبک غیر پولی و از دسته ی پاداش های غیر مالی است. لوح تقدیر به مناسبت های گوناگون همانند: ترفیع درجه کارکنان، کسب موفقیت یا دستاورد های کارکنان در سطح داخلی یا خارجی سازمان مربوطه، اهدا لوح یا تندیس های بین سازمانی و ... کاربرد می یابد. سازمان های دولتی همچون آموزش و پرورش (اهدا لوح به دانش آموزان و دبیران)، بانک ها (اهدا لوح به مدیران و کارکنان)، وزارتخانه ها، سازمان های اهدا کننده جوایز و استاندارد های شرکتی، برگزار کننده های سمینار، کنفرانس ، رویداد های مهم ملی و بین المللی و... برای پیشبرد اقدامات خود، از لوح تقدیر استفاده می کنند.

صفحه لوح تقدیر

صفحه لوح تقدیر:

صفحه لوح تقدیر یا همان صفحه نوشتاری، در طرح ها ، جنس های گوناگون و با توجه به خصوصیات اخلاقی، حیطه کاری و مناسبت اهداء جایزه، تهیه و تنظیم می گردد. نقوش به کاررفته در صفحه لوح تقدیر، شامل نقوش اسلیمی (طراحی به سبک اسلامی که از پر کاربردترین سبک طراحی است) ، گل و مرغ، کلاسیک و... می باشند. جنس برگه ی استفاده شده در صفحه ی لوح تقدیر، غالبا از ورق کاغذی گلاسه بوده و در گاهی اوقات بنابه ضرورت، از اوراق فلزی ، شیشه ای یا آلومینیومی استفاده می شود.

 

 لازم به ذکر است که فونت نوشتاری لوح تقدیر، سهم مهمی را در طراحی صفحه لوح تقدیر ایفا می کند. فونت های رسمی، غیر رسمی (یا دوستانه) و نیمه رسمی نیز با توجه به موارد ذکر شده انتخاب می شود و در صورت عدم استفاده ی از فونت های نوشتاری مناسب ، لوح تقدیر کارکرد خود را از دست می دهد.