ایده های تولید و اجرای تبلیغات

بنر تبلیغاتی چیست؟

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

استفاده صحیح از ابزار تبلیغ محصول، لازمه اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده است. بازاریابی و تبلیغ به عنوان یکی از عوامل موفقیت، مورد توجه سازمان های دولتی و خصوصی است. امروزه تبلیغات به فلسفه ای پیچیده، برای ایجاد ارتباط پایا و پویای سازمان با بازارهای هدف، تبدیل شده است؛ اغلب شرکت ها و کارخانه ها از روش های مختلف تبلیغ برای طرح کالاهای خود، کسب شهرت برای موسسه و تشویق و ترغیب مشتریان به خرید کالا استفاده می کنند. شناخت ابزارهای متفاوت تبلیغ محصول و آگاهی از چگونگی به کارگیری آن ها، برای همه شرکت ها و سازمان هایی که خواهان حضور آگاهانه و پایدار در بازارند، ضرورت دارد. در کشورهای مختلف جهان، همچنین در کشور ما، سالانه مبلغ انبوهی از سوی سازمان ها صرف تبلیغ می شود. فعالیت های تبلیغی و ترویجی اثربخش برای هر محصول، موجب سهمبری بیشتر شرکت از بازار و در نتیجه سودآوری بیشتر آن می گردد. همچنین اثربخشی هر یک از روش های تبلیغ برای سازمان های پویا، پایا و آینده نگر، اهمیت فراوان دارد.

بنر تبلیغاتی چیست؟

بازاریابی و تبلیغات:

در اقتصاد کنونی جهان، بازارها رقابت ناقص دارند. یعنی عرضه کنندگان مختلف برآنند که محصول خود را نسبت به کالاهای مشابه متمایز کنند و رفتار خریدار نیز الزاما عقلانی نیست. زیرا مشتری بدون داشتن اطلاعات جامع تصمیم گیری می کند. به همین دلیل تبلیغات می تواند در پیشبرد فروش یک محصول نقش بسزایی داشته باشد. در بازاریابی، ایجاد ارتباط با بازار از راه اقدامات ترویج انجام می پذیرد. در سال های اخیر بازاریابان دریافتند که برنامه ریزی تبلیغاتی باید نخست با مطالعه خواسته و نیاز های مشتریان آغاز شود. هر مدیری بازاریابی چهار نوع ابزار تبلیغاتی در اختیار دارد: آگهی های تجاری یا تبلیغ، فروش حضوری، ترویج فروش، روابط عمومی. آگهی های بازرگانی یا تبلیغاتی نوعی تبلیغ غیر حضوری کالاست که محصول از راه رسانه ای مانند رادیو، تلوزیون، آگهی های دیواری مثل پوستر، بنرو... معرفی می شود و هزینه این اقدامات از سوی عرضه کنندگان محصول پرداخت می شود و فروش حضوری ، معرفی شفاهی یک کالا یا خدمات از راه گفت و گو با خریدار بالقوه است. مدیر بازاریابی با استفاده از ترکیب چهار مورد برای انتقال پیام خود به بازارهای مورد نظر استفاده می کنند.

 

بنر تبلیغاتی:

یکی از روش های موثر برای تبلیغ و ترویج محصولات به صورت غیر حضوری، بنر تبلیغاتی است. بنر های تبلیغاتی همان تبلیغات دیواری و غیر دیواری در مغازه ها، بر روی اتوبوس ها، پل های عابر پیاده، اتوبوس ها، مترو ها و ... می باشند. ترکیب فنون نوشتاری و دیداری با یکدیگر به انتقال مفاهیم و دریافت صحیح آن از سوی بازدید کنندگان منجر خواهد شد.

بنر تبلیغاتی چیست؟