طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

سررسید دو روز در صفحه

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سررسید یا سالنامه

سررسید یا سالنامه نوعی از دفترچه یادداشت است که بسیاری از کارکنان یک سازمان میتوانند در روزهای نخست سال جدید به اطرافیان یا مشتریان خود هدیه دهند. تفاوت سررسید و دفترچه یادداشت در این است که هر صفحه در آن  دارای روز و تاریخ مشخص است, اما بر طبق نیاز مشتریان گونه های متفاوتی از سررسیدها بوجود آمده است, که یکی از انواع آن ها سررسیدهای دو روز در صفحه میباشد.

سالنامه

چاپ سررسید دو روز در صفحه

سررسید دو روز در صفحه

سررسید های دو روز در صفحه معمولا برای مشاغلی که یادداشت های کمی در طول روز دارند مناسب اند.
دراین مدل از سررسیدها هر دو روز از هفته در یک صفحه ستونی یا در یک صفحه سطری چاپ میشود.