طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

تقویم رومیزی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تاریخچه تقویم

ابداع تقویم به شروع دوره تاریخی و زندگی اجتماعی و کشاورزی بشر و نیازمندی او برای مشخص کردن زمان کشاورزی بر می گردد.

اولین استفاده از تقویم با توجه به ثبت اهله ماه به 30.000 سال پیش بر می گردد. مصریان باستان از 4241 سال قبل از میلاد از نخستین اقوامی بودند که از تقویم خورشیدی 365 روزه استفاده نمودند و همچنین قوم بابلیان اولین قومی بودند که سال را به 12 ماه 30 روزه تقسیم کردند.

تاریخچه تقویم

دقیق ترین تقویم با احتساب کسر دقیق سال تقویم جلالی ایرانی بوجود آمده که امروزه تقویم هجری خورشیدی برگرفته از آن و در محاسبات ادامه آن است.

انواع تقویم

تقویم قمری

تقویم قمری شمسی

تقویم شمسی

تقویم جولیوسی

تقویم گرگوری

 

تقویم رومیزی

تقویم رومیزی

از هدایای تبلیغاتی که بطور معمول در آخر هر سال به همراه سررسید و یا جداگانه توسط شرکت ها تولید و بین همکاران و مشتریان پخش می گردد، تقویم رو میزی است. یکی از تاثیر گذارترین روش های تبلیغات، تقویم رومیزی است. به این دلیل که اکثرا در ادارات و شرکتها کمتر میزی را می یابید که یک تقویم رومیزی بر روی آن نباید. همچنین در منازل نیز از تقویم رومیزی بسیار استفاده می شود. یکی از نکات مثبت استفاده از تقویم رومیزی برای شخص اسفاده کننده آن است که بدون نیاز به گشتن بین صفحات و ورق زدن، قادر به آن است که با یک نگاه کل روز های ماه را مرور و برای امور در طول ماه برنامه ریزی کند.


طراحی تقویم رومیزی

طراحی تقویم رومیزی

معمولا تقویم رومیزی در همه موارد بصورت ماه شمار طراحی می شود. یعنی اینکه در هر برگه، یک ماه چاپ می شود و در پشت آن برگ تصاویر تبلیغاتی و یا تصاویر منتخب تولید کننده چاپ می شود. همچنین یک برگ از تقویم رومیزی کاملا به تبلیغات شرکت سفارش دهنده اختصاص می یابد، و یا توسط تولید کننده بصورت صفحه آغازین یا همان جلد طراحی می شود. به همین دلیل است که بیشتر تقویم های رومیزی بصورت 13 برگه تولید می شوند.