طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

طراحی حرفه ای بیلبورد

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

امروزه استفاده از تبلیغات خیابانی بسیار مرسوم است. با گسترش جمعیت شهر نشینی، تراکم حجم فعالیت ها و افزایش رفت و آمد مردم، بازاریابان فرصت را مغتنم شمرده و از وضعیت موجود به نفع سازمان خویش استفاده می کنند. تابلو ها، بنر ها، بیلبورد ها و حتی برچسب های تبلیغی کف خیابان ها، شاهد این مدعاست. شرکت ها با ارائه ی تبلیغات گوناگون ،به سوی مشتریان رفته و منتظر مراجعه ی وی نمی مانند؛ به طوری که برای شروع و استقرار هر صنعت و کسب و کاری، استفاده از رسانه های تبلیغاتی، اصلی جدایی ناپذیر است.

طراحی حرفه ای بیلبورد

تبلیغ و خرید:

به طور معمول، انتظار می رود که عمل خرید، آخرین واکنش یک خریدار در برابر یک پیام تبلیغاتی باشد. فعل خرید از سوی خریدار، تنها شامل اقدامات تبلیغی انجام شده در مورد محصول یا خدمت مورد نظر نیست بلکه از تعامل پیچیده اقدامات بازاریابی عرضه کننده آن محصول هم پدید می آید. همچنین عوامل کنترل نشدنی محیط مانند شرایط رقابتی بازار هم، بر رفتار و عکس العمل خریدار تاثیر گذار است.

 

 هر یک از ابزار های تبلیغاتی، تاثیر متفاوتی را بر روی خریداران دارند. آگهی های تجاری بیشترین تاثیر را بر ایجاد آگاهی و جلب توجه مشتری دارند. اما موارد استثنایی مانند آگهی از رسانه های جمعی مانند تلوزیون نیز وجود دارد. توجه به هدف از تبلیغات مانند ایجاد آگاهی، علاقه مندی، رغبت یافتن یا خرید و ... می تواند بازاریابان و مسئولان تبلیغات شرکت را در انتخاب رسانه مطلوب، راهنمایی کند. بیلبورد تبلیغاتی نیز یکی از رسانه های تبلیغاتی بسیار موثر برای ایجاد آگاهی و علاقه مندی در مشتریان و مخاطبان ، موثر است.

طراحی حرفه ای بیلبورد

شرکت های استفاده کننده از بیلبورد های تبلیغاتی:

با توضیحات ارائه شده می توان دریافت که بیلبورد های تبلیغاتی برای شرکت ها و محصولاتی موثر و مفیدند که از مرحله ی تولد و رشد سریع خود عبور کرده و به ابتدای مرحله ی بلوغ رسیده اند. چنین سازمان هایی با برند سازی هرچه  بیشتر محصولات و خدمات خود، سعی در فروش ، کسب سود بیشتر و توسعه محصولات خویش دارند.

 

طراحی بیلبورد حرفه ای:

الزامات طراحی یک بیلبورد حرفه ای شامل شناسایی محصول، شناخت کلی شرکت، محل مناسب به نمایش گذاری بیلبورد، طراحی گرافیکی و استفاده از فنون خلاقیت بصری، شناخت اجزای بیلبورد و ... می باشد. به طور کلی طراحی بیلبورد تنها یک جزء از استراتژی های بازاریابی خیابانی است چرا که مرحله ی پس از طراحی، به مکان یابی مناسب محل تبلیغ وابسته است.