طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

طراحی جعبه اختصاصی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

جعبه یک محصول ترکیبی از عناصر گوناگون است که هر کدام از آن ها می توانند در ایجاد تصویر مشخصی در ذهن مصرف کننده موثر باشند. امروزه طراحی جعبه دیگر یک عنصر خارجی تلقی نمی شود بلکه جزئی از محصول به حساب می آید و از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر ذهن مصرف کنندگان به هنگام خرید محصولات است. طراحی جعبه محصولات باید به گونه ای باشد که با مشتریان ارتباط برقرار کند و در میان محصولات مشابه در فروشگاه ها به چشم بیاید و جلب توجه کند. همان طور که تبلیغات از جانب محصول سخن می گوید، طراحی جعبه ی زیبا و مطابق با اصول استاندارد طراحی است که محصول را به سخن گفتن و معرفی خود وا می دارد و به محصول جسم و روح می بخشد.

طراحی جعبه کبریت

طراحی جعبه و تبلیغات:

طراحی جعبه اولین رسانه ی تبلیغاتی برای شناسایی و تشخیص برتری در بازار رقابتی است. طراحی جعبه، به عنوان یکی از ابزار های اصولی بازاریابی، عامل اصلی فروش محصول بوده و سازمان های گوناگون برای توسعه توان رقابتی خود و حضور پر رنگ در بازارهای بین الملل به آن توجه ویژه ای دارند. بنگاه های اقتصادی یا به عبارت عامیانه تر صاحبان کسب و کار و سرمایه برای تقویت قدرت رقابت خود در بازار های داخلی و خارجی به موضوع طراحی جعبه ، که زیر گروه بسته بندی محصولات است ، توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگ ها و به کارگیری مواد بسته بندی مناسب برای افزایش سهم خود در بازار های مقصد بهره برداری می کنند.