تقویم و سررسید

سررسید با پلاک فلزی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سررسید با پلاک فلزی

منظور از سررسید با پلاک فلزی، آن دسته از سررسید هایی است که دارای پلاک کوچکی در قسمت کناری و باز شونده هستند، می باشد. شما می توانید از پلاک های استیل (ارزان بوده و زنگ نمی زند) و یا سایر فلز هایی که زنگ می زنند استفاده کنید. انتخاب نوع و جنس پلاک بستگی به خواسته های سفارش دهنده داد ولی ما به شما توصیه می کنیم که از فلز های زنگ زننده استفاده نکنید. منطق این توصیه آن است که مشتریان شما در طول سال مراجعات بسیاری به سررسید خواهند داشت و تماس دست و رطوبت ناشی از آن موجب خواهد شد تا پلاک زنگ زده و عملا استفاده از آن به علت مواد مضری که به دست و وسایل مربوطه منتقل می شوند، امکان پذیر نباشد و کارایی سررسید با پلاک فلزی از بین رود.

سررسید با پلاک فلزی

تولید سررسید با پلاک فلزی

تولید سررسید با پلاک فلزی با موانع و مشکلاتی روبروست: متخصصان و کارشناسان تولید فنی و هنری اندک شمارند. برای آموزش و تربیت متخصصان فنی، دوره های آموزشی در سطح دانشگاهی و آموزش عالی یا فنی حرفه ای به اندازه ی کافی و با کیفیت لازم وجود ندارد. دستمزدهایی که به متخصصان فنی کتاب می پردازند در حدی نیست که آن ها را به فعالیت در عرصه ی تولید جلب کند. کمبود وسایل، تجهیزات، مواد و مصالح چاپ  و نشر، فرسودگی و ناکارآمدی ماشین آلات چاپ نیز از مانع های سر اه تولید فنی و هنری سررسید است. مجموع عامل های فنی در عرصه ی تولید سررسید در کشور های جهان سوم سبب می شود تا دور باطل نشر تشدید شود. مشکل دیگری که نشر سررسید با پلاک فلزی در جهان سوم با آن روبروست در عرصه ی انتشار، توزیع، تبلیغ و فروش سررسید با پلاک فلزی است. از جمله مهم ترین این ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ناشران کشور های جهان سوم تخصص ها و مهارت های لازم برای نشر را در اختیار ندارند. در این کشور ها نشر از چاپ و توزیع تفکیک نشده است و بیشتر ناشران و در بعضی از کشور های جهان سوم رقم عمده ای از ناشران به معنای تخصصی و حرفه ای کلمه نیستند. میزان و حجم سرمایه در کار نشر محدود است. بانک ها و موسسات مالی برای سرمایه گذاری در امر چاپ سررسید امکانات و تسهیلات متناسب عرضه نمی کنند. سازمان های بیمه برای تامین بیمه و ایجاد پشتوانه های اطمینان بخش اقدام جدی و موثری به عمل نمی آورند.  نشر در جهان سوم گاه اقدامی مخاطره جویانه است. از یکسو موانع و مشکلات اقتصادی، از سوی دیگر مانع های سیاسی و عوامل بازدارنده و ناپایداری حکومت ها و بی ثباتی سازمان ها و مدیریت ها و حمایت نشدن از طرف سازمان های حقوقی و قضایی سبب می شود که ناشران نتوانند با جسارت و جرات به سرمایه گذاری در زمینه ی کتاب دست بزنند و خطر ورشکستگی، بدهکاری، تعقیب و نظایر این ها تهدیدشان نکند. سوای مشکلات و موانعی که در مراحل اصلی مانند پدید آوردن، تولید، نشر و توزیع می توان از موارد دیگری یاد کرد.

سررسید با پلاک فلزی