تقویم و سررسید

سررسید و تقویم رومیزی با جعبه

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سررسید و تقویم رومیزی با جعبه


انسان در فضایی با ابعاد و اندازه های بزرگ و کوچک زندگی می کند. این ابعاد و اندازه ها اعم از طبیعی یا مصنوعی همواره بر ادراکات انسان ها تاثیر گذاشته اند. احساس قدرتمندی، تسلط ، ضعف، خشم و ... به دلیل وجود حجم و ابعاد رخ میدهند. در طراحی جعبه، طراح با ابعاد مختلفی سرو کار دارد. هم اکنون سررسید هایی در عنوان سررسید با تقویم رومیزی با جعبه  تهیه و اراده می شود که دارای مشخصات و خصوصیات ذیل می باشند: بخش هنری چاپ سررسید با تقویم رومیزی با جعبه شامل طراحی، صفحه آرایی، نقاشی و رسامی است. زیبایی سررسید، سهولت در خواندن و لذت بردن از تورق آن، آرایش چشم نواز، طراحی خوب، تناسب بین اجزای سررسید، رعایت کردن دقیق و دست نسبت ها و اندازه ها مبتنی بر بخش هنری است. جالب است بدانید که برخی از مراکز چاپ و نشر بخش های هنری را در موسسه های انتشاراتی تشکیل نمی دهند. آن ها عقیده دارند که کار هنری در چهار چوب اداره نمی تواند قرار بگیرد. هنرمند بیش از هر چیزی از الهام بهره مند می شود و ممکن است ناچار شود تا در جست و جوی الهام به هر دری بزند. البته برخی از جنبه های کار سررسید با تقویم رومیزی با جعبه فنی است. اما در ابتدا باید الهامات هنری باشد تا جنبه های فنی در راستای آنقرار گیرند. از وظایف دیگر بخش هنری در طراحی سررسید می توان به  طراحی جلد، تصمیم گیری درباره ی صورت ظاهری، صفحه آرایی و.. اشاره کرد که بخش هنری وظیفه دارد تا در چهار چوب سیاسات ها و برنامه های محول شده نسبت به آن ها ذوق و سلیقه ی خودش را اعمال کند.

سررسید و تقویم رومیزی با جعبه

مرکب های استفاده شده در چاپ سررسید با تقویم رومیزی با جعبه را بر اساس خواصشان به 5 دسته تقسیم می کنند: مرکب هایی که ویژگی بصری آن ها مد نظر است (کیفیت رنگ)، مرکب های که با توجه به مراحل چاپ ترکیب و ساخته می شود (سازگاری با دستگاه ها و روش ها)، مرکب هایی که چسبندگی آن ها مد نظر است (بنا به نوع ماده چاپی)، مرکب هایی که ثبات و مقاومت آن ها بیش از جنبه های دیگر توجه می شود، مرکب هایی که به خشک شدن سریع آن ها بیش از عامل های دیگر توجه می شود.  در حقیقت مرکبی برای چاپ سررسید با تقویم رومیزی با جعبه مناسب است که متناسب با سرعت دستگاه چاپ و میزان بازده آن ها خشک شود. اگر مرکب در زمان مناسب خشک نشود، کاغذ ها یا موادی که روی هم قرار می گیرند کثیف می شود و به اصطلاح پشت می زند. در واقع ترکیب شیمیایی مرکب باید به گونه ای باشد که به مجرد انتقال خشک شود. به علاوه در عین این که باید مرکب خشک شود، باید در برابر نور آفتاب، گرما و حرارت، عامل های جوی، سایش و فرسایش مقاوم باشد. مرکب استفاده شده در سررسید باید خوش رنگ، خوش خوان و خوش نما باشد و با توجه به کاغذی که بر روی آن نقش می بندد برای مخاطب قابل توجه و خوانا باشد. این نکته نیز در چاپ سررسید با تقویم رومیزی با جعبه قابل توجه است : مرکبی که در چاپ به روی سطح منتقل می شود، لایه ی نازکی را به ضخامت 2 تا 30 میکرون تشکیل می دهد. این لایه بویژه با توجه به سرعت های سرسرام آور دستگاه های جدید چاپ باید به سرعت خشک شود. در غیر این صورت تماس سطح ها باعث می شود که مرکب به آن ها منتقل شود یا نشت کند. برای جلوگیری از نشت به مرکب مواد خاصی افزوده می شود تا کیفیت قابل قبولی برای چاپ سررسید بدست آید.

سررسید و تقویم رومیزی با جعبه