تقویم و سررسید

سررسید با پلاک و لیزر

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

سررسید با پلاک و لیزر

چاپ فرآیندی است که طی آن می توان نشانه های مختلف را تولید کرد و از آن ها به تعداد بسیار زیاد تکثیر نمود. نشانه ها ممکن است شکل، طرح، تصویر یا کلمه باشند. حتی جای پای به جا مانده در برف را هم می توان شکلی ابتدایی از این فرآیند دانست. نیاز به چاپ در نتیجه ی نیاز به اطلاعات به وجود آمد. بیش از 5500 سال پیش اولین نوشته در مصر به شکل علائمی روی لوح های سفالی پدید آمد. با توسعه و پیشرفت فن نوشتن، از آن برای ثبت وقایع و باز گفتن داستان ها استفاده شد. مصریان باستان به وسیله ی تصاویری به نام هیروگلیف مطالب خود را می نوشتند. هر تصور گاهی یک کلمه و گاهی بخشی از یک کلمه به شمار می رفت. یونانیان، رومی ها، وایکینگ ها و تمدن های دیگر هریک شیوه ی نوشتن خاص خود را داشتند. در قرن نهم میلادی چینی ها با استفاده از مهر های چوبی کنده کاری شده شیوه ی جدیدی از چاپ را ایجاد کردند. آن ها از این مهر ها برای چاپ اسناد رسمی و دولتی استفاده می کردند. هم اکنون نیز روش چاپ سررسید، ادامه ی تلاش های پیشینیان در صنعت چاپ است. برای این که سررسیدی منتشر شود و به دست مخاطبان برسد، گروه نسبتا زیادی باید بسیج شوند و هرکدام وظیفه ای و ایفای فن و تخصصی را بر عهده بگیرند. آماده کردن یک سررسید و به طور خاص در این مبحث سرسید با پلاک و لیزر دست کمی از ساختن یک خانه ندارد. سررسید پلاک و لیزر نوعی از سررسید پلاک دار است که طرح آن با لیزر حکاکی می شود. طرح های حاصله از حکاکی لیزر دارای جذابیت بصری خاصی هستند. اما تنوع تخصص ها و سرمایه ای که برای تهیه، تولید و انتشار سررسید با پلاک و لیزر به کار گرفته می شود از آنچه در ساختن یک بنا به کار می رود به مراتب بیشتر است. ارکان عمده تهیه و چاپ سررسید عبارتند از:

  1. سفارش دهنده
  2. ناشر
  3. چاپگر
  4. توزیع کننده و فروشنده

سررسید با پلاک و لیزر

نقشی که ناشر به عهده می گیرد اگر مهم تر از سایر ارکان نباشد، مطمئنا گسترده تر است، زیرا طبیعت پر دامنه و پر مساله نشر، آن را با علت ها و عوامل بسیاری در تاثیر  تاثر قرار می دهد. حوزه ی فعالیت ناشر سررسید، خواه ناخواه با محیط ها و فضا های آموزشی، اجتماعی، علمی- فنی، سیاسی و فرهنگی پیوند خورده است. این محیط ها و فضا ها بر نشر تاثیر می گذارد و هیچ ناشری نمی تواند بر کنار و به دور از تاثیر های آن ها به کار بپردازد و بدون واکنش فعالیت کند. نشر جزو روند عمومی فعالیت های جامعه است و هیچ فعالیتی نمی تواند بی نیاز و بدون وابستگی به فعالیت های دیگر باشد. فکر و اندیشه و نظری که به مرحله ی نشر می رسد، از چندین مرحله می گذرد که هر کدام از آن ها بازتاب تصمیم، اقدام و عمل اجتماعی است. نشر محصولاتی مانند سررسید با جوامع بشری و سلایق آن ها سر و کار دارد. مخاطب نشر سررسید با پلاک و لیزر، گاه به صورت جهانی و بین المللی است.

سررسید با پلاک و لیزر