تقویم و سررسید

تقویم زیردستی با صحافی فنر

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم زیردستی با صحافی فنر

بسیاری از ما وقتی که صحافی یا چسب کتاب و دفتر هایمان خراب می شود، با رجوع به خرازی آن ها را سیمی می کنیم. در حقیقت ما صحافی این گونه کتاب ها را تغییر داده ایم. صاحب خرازی با دستگاهی به نام کاتر، قسمتی از شیرازه ی کتاب که قبل از این با چسب یا منگنه اوراق را به چسبانیده بود می برد. سپس با دستگاه مخصوصی اقدام به سوراخ کردن کناره های کتاب کرده و سیم ها را از سوراخ رد می کند. بنابر این به این نوع صحافی سیمی یا فنری می گویند. علت فنری نامیدن این روش بدان علت است که سیم های آهنی مانند فنر و حلقه حلقه از سوراخ ها عبور می کنند. همین امر در مورد تقویم زیر دستی نیز صدق می کند، با این تفاوت که دیگز نیازی به رجوع خرازی نیست و این نوع تقویم از همان ابتدا به شکل فنری صحافی شده است. تقویم زیر دستی با صحافی فنر دارای مزایای بیشتری نسبت به صحافی چسب است، چرا که اوراق آن به آسانی از تقویم جدا نمی شود و مقاومت تقویم افزایش می یابد.

تقویم زیردستی با صحافی فنر

در صورتی که برگه ای از تقویم به عمد از آن جدا گردد، آسیبی به سایر صفحات تقویم وارد نخواهد شد. اگر مخاطبان شما کودکان و افراد کم توان هستند، فنری بودن تقویم تورق آسان تری را برای این دسته از افراد فراهم می سازد. به هر حال بر اثر مقتضیات زمانی و مکانی، هنر صحافی دستخوش تغییرات گسترده ای شده و خواهد شد. مثلا در زمان شاهرخ هنر جلد سازی در خطه ی خراسان به اوج کمال رسید. در کنار صحافی مناسب باید به فکر طراحی مناسب جلد و صفحات تقویم خود باشید. طراحان اغلب به صورت ناخودآگاه از استراتژی هایی در مسیر فکر کردن درباره موضوع طراحی و چگونگی ایجاد ایده ها برای طراحی تقویم زیردستی استفاده می کنند. این استراتژی ها در طی مسیر طراحی گاهی به صورت مستقل و گاهی به صورت مرکب به ایجاد کانسپت ها و ایده های طراحی آن ها کمک می کنند. اگر هوشمندانه فکر و عمل کنید می توانید از فنر تقویم رومیزی استفاده کرده و آن را به یک تقویم دیواری تبدیل کنید. به هر حال بررسی روند تکاملی هنر صحافی و جلد سازی که در طول قرن نهم روبه رشد بوده و پا به پای دیگر هنر های کتاب آرایی حرکتی به سمت پیشرفت داشته است. هنر های حافی در سراسر ایران در قرن نهم با کیفیتی در خور توجه وجود داشته و مرکز ثقل این کارآفرینی ها سرزمین خراسان و به ویژه شهر هرات بوده است. اگر می خواهید تا شرکت شما رشد داشته باشد و در عرصه رقابت حضور پیدا کنند تولید محصولات با نوآوری خطرناک و هزینه بر است. باید توجه خاصی به مشتریان داشت، مشتریان در افزایش میزان موفقیت تقویم های جدید با ارائه ی اطلاعات حیاتی نقشی اساسی را ایفا می کند. مشتریان با ارزش ترین منبع اطلاعات و ایده های جدید برای طراحی و چاپ تقویم زیردستی با صحافی فنر به حساب می آیند و اساس کار را خواسته ها و نیاز های مشتریان تشکیل می دهند.