تقویم و سررسید

تقویم رومیزی با پایه ی اختصاصی

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم رومیزی با پایه ی اختصاصی

در دوران پیشا مدرن، طبیعت و دین عوامل تاثیر گذار بر استخراج و نام گذاری تقویم بودند و آن را نشانه گذاری می کردند. روند مذکور با تاثیر پذیری از دو عامل مهم دچار تحولاتی جدی شد، به گونه ای که می توان این تغییرات را به خوبی در تقویم شناسایی کرد. عامل اول که به نوعی عامل دوم را نیز در درون خود دارد، شکل گیری فرایند مدرنشدن بود. تقویم نشانه گذاری شده با دین و طبیعت در دوران سنت به وسیله فرآیند مدرنیته نشانه زدایی شد. عصر مدرن تنها برخی از مناسبت ها مانند روز اول بها، بلندترین شب سال، شب میلاد مسیح و رستاخیز او را حفظ و بسیاری دیگر را از تقویم حذف کرد.

بررسی تقویم ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که در این سال ها توجه حکومت به تقویم و تلاش در جهت نام گذاری آن بر مبنای ارزش ها و منافع مورد نظر حاکمیت تشدید شده است، اما تغییر تعداد مناسبت های موجود در آن، راهی در خلاف جهت حرکت جوامع مدرن طی کرده است. بدین معنا که در این سال ها همراره بر تعداد این مناسبت ها افزوده شده است،شاید غربی ها احتمالا از تعداد بسیار زیاد مناسبت های ایرانیان و مراسم آن ها متحیر خواهند شد. در تقویم فرانسه حدود 30 مناسبت، در تقویم آلمان 40 مناسبت، در تقویم ایتالیا حدود 50 مناسبت و در تقویم رسمی آمریکا 20 مناسبت ثبت شده است. در تقویم رسمی ایران حدود 250 مناسبت به ثبت رسیده است. توجه کنید که هر ساله تعدادی مناسبت به تقویم افزوده می شود، در حالی که تعدادی دیگر از آن حذف یا وارد ضمیمه می شوند. کارکرد های روزهای مناسبتی در تقویم را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد: کارکرد های معطوف به زمان های تجمع اعضای جامعه، کارکرد های ناشی از احیا و باز تولید حافظه ی جمعی.

بنابر این همان طور که محتوای تقویم ها بر اساس گذشت زمان تخصصی تر می شوند، تکنولوژی ارائه آن به مردم در حال تغییر و تحول است. تقویم های رومیزی از سالیان پیش مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه ی بازاریابی و تبلیغات قرار گرفته است. فرض کنید که شما به مغازه ای برای خرید مراجعه می کنید و هنگام پرداخت هزینه بر روی پیشخوان تقویم رومیزی را مشاهده می کنید. هنگام مراجعه به سازمان و یا شرکت های دولتی و خصوصی هم همین اتفاق ممکن است رخ دهد. بنابر این تقویم رومیزی می تواند به طور کاملا نامحسوس محصول یا خدمت شما را تبلیغ کند. پایه ی تقویم رومیزی می تواند کاملا اختصاصی و متناسب با خواسته های شما سفارش و ساخته شود. در این راستا طراحان و متخصصان چاپ، استانداردهای لازمه را به سفارش دهنده ارائه می کنند اما نیاز است برای طراحی این نوع تقویم خلاقیت بیشتری به خرج داد تا تاثیر گذاری و جذابیت آن دو چندان شود. پایه ی اختصاصی تقویم رومیزی می تواند با پایه ی جلد سخت، با پایه ی طلقی، با پایه سلفونی، با پایه ی ایندلبورد و ... باشد.