جعبه و بسته بندی

کارتن با منفذ

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

برخی از محصولات، مخصوصا محصولات کشاورزی برای بسته بندی نیازمند کارتن هایی هستند که 0منفذ دار بوده و ورود و خروج هوا در آن به آسانی انجام پذیرد.

مثلا در نظر بگیرید که یش‌سرمایش یک پروسه سرمایشی است که در کوتاه‌ترین سررسید شدنی پس از برداشت محصول و پیش از اندوخته یا حمل و نقل آن، دمای میوه‌ها و سبزی ها تا دمای معین کم می شود. هدف اصلی این فرآیند، کاهش سرعت واکنش‌های بیوشیمیایی، میکروبیولوژیکی، تکاپو آنزیمی و تنفسی و تغییرات سایر به منظور پیشگیری از فساد محصول، حفظ کیفیت و افزایش عمر نگهداری آن است. کارتن های با منفذ حائز سررسید سرمایش کمتر و توزیع هوای یکنواخت‌تری در تو جعبه می‌باشد. هم‌چنین افزایش دبی هوا منجر به تفریق زمان سرمایش در کل جعبه‌ها می‌شود. بنابر این باید کارتن هایی را تهیه کرد که موجب فساد و یا تخریب مواد موجود در کارتن نشود.

کاغذ صنایع کارتن سازی به دو بخش: ۱- کاغذ های لاینر ، ۲- کاغذ های مدیوم دسته بندی می شوند.

کاغذ های لاینر که بدون تغییر شکلی در لایه های مقوا به کار برده می شود و باید این کاغذ حتی لا از الیاف استوار و غیرقابل نفوذ باشد.

کاغذهای مدیوم که به صورت کنگره مبدل شده و پای بست، استوار کار تن می باشد و الیاف بلند و نرمش پذیر ساخته شده الی شکل پذیری داشته و این شکل را حفظ نماید. البته تقسیم بندی های متعددی در باره کاغذ های بسته بندی از لحاظ کیفیت، نوع ساخت شکل ظاهر و گراماژ (وزن پایه) وجود دارد که همواره باره کاربرد می باشد. در قسمت Single-facer آغاز کاغذ مدیوم بدست سیلندر های همایش (corrugating roll) به شکل کنگره درآمده و بی درنگ چسب خورده (توسط سیلندر چسب Applicator Roll) و به کاغذ لاینر تلاقی کرده و فرآوری یک مقوای دو لایه یا به اصلاح (Single-face) می نماید آنوقت این مقوای فرآوری شده به تقدیر مکمل خویش (Double – Backer) انتقال مکشوف و به همین صورت با کاغذ لاینر دیگری چسبیده و فرآوری یک ورق پیشه بدن می نماید. ورق تولید از سرنوشت صفحه های داغ (Plate HOT) عبور کرده الی عملیات چسبب کامل شود و آنگاه به قسمت بعدی برای انجام برش های لازم انتقال می یابد. ورق های تولید شده به این چهره سه لایه بوده .

تقسیم بندی اصلی مقوای تولیدی بر اساس گونه کنگره ها تولید کننده آن ورق می باشد. چون همان طور که گفته شد استقامت اصلی کارتن بدست همایش ها یا به اصطلاح فلوتینگ پیشه تن تأمین می شود.

 قسمت دوم یا تبدیلات:

وظیفه واحد تبدیلات، تقدیر تبدیل ورق های تولیدی تقدیر مقوا سازی به کارتن می باشد. اصولاً هر

کارتن از منظر شکل به دو دسته تقسیم می شود.

        کار تن های ساده که دارای فرم مکعبی بوده که به سه دسته تقسیم می شود.

 

الف کار تن های عادی

ب نصف کارتن (کارتن های بزرگ که برای لفاف روی مظروف کاربرد می شود)

c کارتن درب و بدنه یا تلسکوپی (مانند کارتن های میوه)

 

        کارتن هایی که دارای فرم پیچیده بوده و اغلب به منظور زیبایی و برای سفارش هایی ظریف بهره‌گیری شده و خویش این کارتن ها در کار تن دیگر (مادر کارتن) قرار می گیرند.

که اصطلاحا کارتن دایکاتی نامیده شده که بنیادین کار بر مبنای طرحی بوده که روی قالب پیاده شده این قالب با تنگنا مکانیکی طرح لازم را روی ورق کارتن انداخته و خطوط برش و تای مربوطه را ایجاد نماند.