جعبه و بسته بندی

کارتن با اتصال منگنه

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

حتما تا به حال کارتن هایی را دیده اید که با منگنه پلمپ تهیه شده اند. لبه های این کارتن ها به وسیله ی دستگاه های منگنه دوخته شده اند .

انواع منگنه کوب برای اتصال لبه های کارتن کدامند؟

برخی منگنه کوب ها به ما  کمک می کنند تا به سرعت و به روش ای حرفه ای از عهده ی اتمام انواع مختلفی از کارها بر آییم. با خشاب آسان بازشویی که دارد، پر کردن دوباره ی آن آسان است. از مزایای دستگاه های منگنه کوب ساختمانی آن است که مشکل ترین پروژه های سقف سازی، و یا صرفاً کارهای ساده ی تعمیرات انگیزه ها و وسایل منزل را با آن تمام می کنیم.

برترین منگنه کوب ها، خصوصیّات مشترک زیادی دارند؛ و کار با همه شان و نگه داری از آنها خیلی ساده است. این منگنه کوب ها با قصد استفاده ی خانگی ساخته شده اند؛ اما کیفیّت شان به اندازه ی کافی بالا هست که بتوان از آن برای کارهای بسیار مشکل و ماهرانه هم استفاده کرد. زمانی که نیاز به داشتن یک منگنه کوب پیدا کنید، با کسب آگاهی می توانید بهترین دستگاه منگنه کوب کارتن را انتخاب کنید.

اصولاً سه تقسیم بندی برای منگنه کوب ها وجود دارد؛ دستی، بادی و برقی. منظور این منگنه کوب‌ها این است که اتّصالات فلزی را تو پلاستیک، چوب یا موادّ سایر بکوبند. منگنه کوب‌ها ابزارهایی ضروری برای انواع مختلف صنعت هستند؛ و همینطور در کارهای منزل هم زیاد کاربردی اند.حتّی در مقوله ی پزشکی، متخصصان از منگنه کوب هایی که به چهره تخصّصی برای بستن برش ها، بعد از عمل های جرّاحی، طرّاحی شده اند،  استفاده می کنند. همینطور، فرآوری کنندگانی که کل کار، از ساخت قایق الی بسته بندی غذا سپریدن می دهند، از این ابزارهای اتّصال برای پروژه ها و اهداف مختلف شان استفاده می کنند.

منگنه های معمول را بیشتر در ادارات و کلاس های درس می توان دید؛ که برای متّصل کردن کاغذ ها به هم طرّاحی شده اند. این گونه ماشین دوخت، با یک منگنه کوب تفاوت زیادی دارد. منگنه های رومیزی، صفحه هایی دارند که با ضربه زدن به سوزن های منگنه، انتهای آن ها را جمع میکنند.  امّا منگنه کوب‌ها با ساز و کار دیگری شغل می کنند.

یک منگنه کوب دستی با مکانیزم پر شدن فنری ساخته شده است. با فشردن دسته، منگنه کوب یک فنر را فشرده می کند، که پس رها می شود. این فنر میله های فشاری را آزاد می کند؛ و آنها سوزن منگنه را می کوبند. منگنه کوب ها طوری طراحی شده اند که امکان تو کردن منگنه ها به سطوح مشکل را با یک تک فشار، فراهم کنند. در حالی که یک منگنه ی رومیزی تنها از خپگی دست برای داخل کردن سوزن منگنه به درون یک دسته ی کاغذ بهره‌گیری می کند.

یک منگنه کوب دستی، ابزاری عالی برای کارهای خانگی است. نحوه کار با این نوع از منگنه کوب ساده است؛ و پیدا کردن گونه ها مختلف آن آسان است. منگنه کوب دستی ارزان است؛ و معمولاً فقط بیچارگی است که هر بار که پیمان است سوزن منگنه تو چیزی شود، کاربر خیلی ساده دسته ای را تنگنا دهد. این گونه از منگنه کوب برای کارهای حقیر مورد استفاده پیمان می گیرد؛ که نیازی به فشار دادن مکرّر تقسیم در آنها نیست. بعضی از گونه ها منگنه کوب های دستی عبارتند از، منگنه های همه منظوره، منگنه های چکّشی، منگنه های کارتن، و منگنه های نصب کابل و سیم.