دعوت به همکاری

واحد سازمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

نام : نام خانوادگی :
تاریخ تولد : محل تولد :
تلفن تماس :
نشانی منزل :

مدارک تحصیلی
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :

وضعیت تاهل

آیا سیگاری هستید ؟


سوابق کاری
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :

وضعیت نظام وظیفه برای مردان :
نوع معافیت (در صورت داشتن معافیت) :
تاریخ شروع خدمت : تاریخ پایان خدمت :
درجه و سمت : محل خدمت :

شماره تلفن جهت تماس های ضروری :
از چه تاریخی حاضر به کار هستید؟ :
حداقل حقوق درخواستی :
توضیحات بیشتر :


  


درباه طرح هرم

رساتریـن شیـوه برقـراری ارتبــاط بــا جهــان امــروز، هنـــر زبــان نوشتــاریسـت. بهترین و موفق ترین روش در این راستا، تبلیغات با ایده های نوین است. موسسه طرح هرم با یک دهه سابقه‌ی درخشان و فعالیت مستمر در زمینه تبلیغات،در سایه‌ی مهندسین مشاور و کادری مجرب، هنر و خلاقیت نوین و بهره گیری از مدرنترین دستگاههای چاپ توانسته است اهداف خود را در راستای پاسخگوئی به نیاز مشتری تحقق بخشد. از سوی دیگر ... ادامه مطلب

تماس با ما

تلفن تماس با دفتر مرکزی
02126291519 \ 02126291502

Tarh Heram Advertising Group © Copy Right 2016