رساتریـن شیـوه برقـراری ارتبــاط بــا جهــان امــروز، هنـــر زبــان نوشتــاریسـت. بهترین و موفق ترین روش در این راستا، تبلیغات با ایده های نوین است. موسسه طرح هرم با یک دهه سابقه‌ی درخشان و فعالیت مستمر در زمینه تبلیغات،در سایه‌ی مهندسین مشاور و کادری مجرب، هنر و خلاقیت نوین و بهره گیری از مدرنترین دستگاههای چاپ توانسته است اهداف خود را در راستای پاسخگوئی به نیاز مشتری تحقق بخشد. از سوی دیگر این موسسه با ارائه طرحهای نوین،توانسته است به یکی از بهترین مراکز ارائه خدمات در زمینه تبلیغات تبدیل گردد. موسسه طرح هرم با بهره مندی از بخش های مشاوره تبلیغاتی، طراحی گرافیک، چـاپ افست و دیجیتال، عکاسی دیجیتال و سـازه های نمایشگاهی توانسته نقش بسزائی در افزایش کیفیت تبلیغات ایفا نماید.

 • طراحی گرافیک
 • چاپ افست و دیجیتال
 • طراحی و تولید بسته بندی
 • چاپ فضاهای داخلی و خارجی
 • سازه های نمایشگاهی
 • عکاسی صنعتی
 • طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی
 • هدایای تبلیغاتی
 • Graphic Design
 • Offset & Digital Print
 • Packaging
 • Indoor & Outdoor Print
 • Portable Display System
 • Industrial Photography
 • Exhibitition Design
 • Gifts